Aktualności

Narodowy Spis Powszechny

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chełmie

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

              W związku z możliwością wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych tj. znacznymi opadami śniegu i możliwością jego zalegania, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chełmie przypomina o konieczności poddawania obiektów budowlanych kontroli pod kątem bezpieczeństwa ich użytkowania, a w szczególności potencjalnego zagrożenia zalegającym na dachach obiektów budowlanych śniegiem.

 

             Artykuł 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z póź. zm.) stanowi, że właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić dochowując należytej staranności, bezpiecznego użytkowania obiektów w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych w szczególności z działaniem sił natury, takich jak silne wiatry i intensywne opady śniegu,  w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Do obowiązków właścicieli i zarządców obiektów budowlanych oprócz usuwania nadmiaru śniegu z dachów, należy także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się obok budynków.

             Artykuł 62 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane, nakłada na właścicieli i zarządców obowiązek poddawania obiektów budowlanych kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2.  

 

 

           Przypominam również o obowiązku wywiązywania się właścicieli i zarządców budynków i innych obiektów budowlanych z obowiązków nałożonych obowiązującym Rozporządzeniem Porządkowym Nr 1 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 stycznia 2006r. w sprawie nałożenia obowiązku usuwania śniegu i lodu.

 

        W związku ze wzmożonym, w okresie jesienno-zimowym, występowaniem zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych, przypominam o spoczywającym na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych obowiązku zapewnienia przeprowadzenia, co najmniej raz w roku, okresowej kontroli stanu technicznego użytkowanych obiektów budowlanych, a w szczególności sprawdzania instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (art. 62 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane – (tekst jedn.: Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z póź. zm.)

      Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane kontrolę stanu technicznego powinny przeprowadzać: w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych – osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, natomiast w odniesieniu do przewodów kominowych, kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych – osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

      Jednocześnie przypominam, że na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych spoczywa ponadto obowiązek usunięcia, w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwu mienia, pożar, wybuch albo zatrucie gazem. Kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze  grzywny  (art. 93  pkt  8 ustawy – Prawo budowlane).

     

 

 

        Ponadto przypominam, że właściciele i zarządcy mają obowiązek stosować się do przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 06.80.563).

       Dotyczy to obowiązku usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych  i wentylacyjnych. W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych (§ 30 ust. 1):

  1. od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej,
  2. od pozostałych palenisk opalanych paliwem stałym – co najmniej cztery razy w roku,
  3. od pozostałych palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – co najmniej dwa razy  w roku. W w/w obiektach usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych (§ 30 ust. 2).

        Przypominam, że najczęstszą przyczyną zatrucia tlenkiem węgla (zaczadzenia) w budynkach jest niesprawność urządzeń spalających paliwo lub niewłaściwa wentylacja. Uniemożliwienie, a nawet ograniczenie odpływu produktów spalania (dymu, spalin), związane jest z niedrożnością i niewłaściwym ciągiem w kanałach odprowadzających, przy jednoczesnym braku dopływu odpowiedniej ilości powietrza do pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia spalające paliwo stałe (węgiel, kokos, drewno, itp.), ciekłe lub gazowe – jest przyczyną powstawania szczególnie niebezpiecznego gazu (czadu), powodującego często śmiertelne zatrucia użytkowników budynków.

       Brak szczelności i sprawności instalacji gazowych oraz niewłaściwa wentylacja pomieszczeń może również doprowadzić do bardzo groźnych w skutkach wybuchów gazu, często powodujących pożar, katastrofę budowlaną, zagrożenie bezpieczeństwa życia lub zdrowia ludzi. Równocześnie należy przypominać użytkownikom o zapewnieniu drożności i właściwego ciągu przewodów odprowadzających produkty spalania i przewodów wentylacyjnych  w pomieszczeniach oraz, że niedozwolone jest zasłanianie otworów nawiewnych ani wywiewnych oraz ogrzewanie kuchenkami gazowymi pomieszczeń.

       Uświadomienie zagrożenia i apel o właściwy sposób eksploatacji wszelkiego rodzaju urządzeń spalających paliwo oraz zapewnienie drożności przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych pozwoli uniknąć zagrożenia zatrucia tlenkiem węgla, wybuchem gazu i pożarem.       

         Jednocześnie informuję, że kto nie spełnia określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91 a ustawy – Prawo budowlane). Ponadto karze aresztu albo karze ograniczenia wolności, albo karze grzywny podlega ten kto nie spełnia, określonego w art. 70 ust. 1 obowiązku usunięcia stwierdzonych uszkodzeń lub uzupełnienia braków, mogących spowodować niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska (art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane).         

                                                                     

 

  •                                                                                  Powiatowy Inspektor                       
     Nadzoru Budowlanego                      

  • mgr inż. arch. Marzena Pomiankiewicz           

Kontakt

Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
22-107 Sawin
tel. (82) 567 30 12
fax. (82) 545 97 14
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
woj. lubelskie, pow. chełmski

Dostepność

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:30 - 15:30
Wtorek 08.00 - 16.00
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte

Wyszukiwarka

Planowane wyłączenia

Zamieszczono w związku z przesłaną petycją.

Publikacje do pobrania

Program Czyste Powietrze

Odbiór odpadów

--------------------------------------

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

Wycinka drzew

Logo Gminy Sawin

logo euroregion bug

Obrady Rady Gminy

Legislacja

Informacja przestrzenna

Aktualnie na stronie...

Odwiedza nas 3293 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik od 22.08.2008 r.

10340704
DzisiajDzisiaj1159
WczorajWczoraj5643
TydzieńTydzień35055
MiesiącMiesiąc68130
WszystkieWszystkie10340704
Twoje IP 44.192.21.182

Wyślij plik na skrzynkę

Wypełnij e-wniosek

Krajowa Mapa Zagrożeń

Uzyskaj profil zaufany

Zarządzaj firmą

Google+