Informacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Sawin w sprawie Programu Współpracy Gminy Sawin z Organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

 

Wójt Gminy Sawin zgodnie z § 10 uchwały Nr V/23/15 Rady Gminy Sawin z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie procedury przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Sawin informuje, że:

w dniach od 9 listopada 2018 r. do 16 listopada 2018 r. prowadzone były konsultacje społeczne zgodnie z zarządzeniem Nr 67 /2018 Wójta Gminy Sawin z dnia 9 listopada 2018 r. w formie formularza zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Gminy Sawin oraz dostępnego w Urzędzie Gminy Sawin.

W wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden formularz zawierający uwagi bądź opinie do konsultowanego Programu.

W związku z powyższym projekt uchwały w sprawie „Programu Współpracy Gminy Sawin z Organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” zostanie przedstawiony bez żadnych uwag Radzie Gminy Sawin w celu podjęcia uchwały w tej sprawie.

Załączniki:
Pobierz plik (2018-11-22-08-42-29-01.pdf)Treść ogłoszenia444 kB

Kod QR z bezpośrednim linkiem do powyższego artykułu.