Zastępca Wójta Gminy Sawin
20170827_dozynki027
20170827_dozynki027
20170827_dozynki089
20170827_dozynki089
20170827_dozynki129
20170827_dozynki129
20170827_dozynki024
20170827_dozynki024
20170827_dozynki137
20170827_dozynki137
20170827_dozynki082
20170827_dozynki082
20170827_dozynki057
20170827_dozynki057
20170827_dozynki132
20170827_dozynki132
20170827_dozynki011
20170827_dozynki011
20170827_dozynki075
20170827_dozynki075
20170827_dozynki038
20170827_dozynki038

Zastępca Wójta Gminy Sawin

Andrzej Czerwiński
tel. (082) 567 30 81
fax (082) 567 30 12 wew. 41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
 1. W czasie nieobecności Wójta lub niemożności wykonywania przez niego swej funkcji, jego zadania i kompetencje wykonuje Zastępca Wójta.
 2. Zastępca Wójta wykonuje zadania zgodnie z przydzielonym zakresem czynności, udzielonym upoważnieniem i poleceniami Wójta.
 3. Do zadań ogólnych Zastępcy Wójta należy:

  1) bieżące zaznajamianie się z aktualnymi przepisami prawa dotyczącymi zajmowanego stanowiska;
  2) posiadanie umiejętności właściwego kontaktowania się z mieszkańcami i przedstawicielami innych jednostek administracji;
  3) w sytuacjach wątpliwych lub nierozstrzygniętych normą, prawną korzystanie z wykładni prawa u radcy prawnego jak i od specjalistycznych organów administracji rządowej;
  4) sygnalizowanie zauważonych nieprawidłowości Wójtowi Gminy;
  5) nadzorowanie i koordynowanie zakupu środków rzeczowych i innych wydatków dotyczących Urzędu Gminy;
  6) przestrzeganie przepisów ustawy o samorządzie gminnym, o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych, o dostępie do informacji publicznej, prawa pracy, prawa cywilnego;
  7) ścisłe przestrzeganie terminowości załatwiania spraw a także innych przepisów k.p.a.;
  8) prowadzenie dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.

 4. Do zadań merytorycznych Zastępcy Wójta w szczególności należy:

  1) wykonywanie zadań i kompetencji w zakresie określonym przez Wójta;
  2) podejmowanie czynności Wójta i kierownika urzędu podczas nieobecności Wójta oraz w okresie niemożności pełnienia przez Wójta obowiązków z innych przyczyn;
  3) wykonywanie czynności z zakresu kontroli zarządczej;
  4) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wójta;
  5) składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie udzielonych pełnomocnictw;
  6) nadzór nad ochroną i ubezpieczeniem mienia gminnego oraz nad utrzymywaniem porządku i czystości w budynku urzędu oraz na posesji;
  7) reprezentowanie Gminy w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych w zakresie uzgodnionym z Wójtem;
  8) prowadzenie spraw związanych z organizacją imprez masowych, artystycznych i rozrywkowych, zgromadzeń i zbiórek publicznych;
  9) koordynowanie polityki informacyjnej Gminy w środkach masowego przekazu oraz mediach społecznościowych;
  10) kontakt z mediami;
  11) reagowanie i udzielanie odpowiedzi na krytykę prasową dotyczącą działalności Wójta;
  12) wnioskowanie o odznaczanie, powoływanie, awansowanie, nagradzanie, karanie, odwoływanie, zwalnianie, o przeprowadzenie procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze oraz opiniowanie pracy pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych gminy;
  13) przygotowywanie wniosków o utworzenie, zmianę, przekształcenie i likwidację gminnych jednostek organizacyjnych;
  14) nadzór nad wykonywaniem przez gminę zadań z zakresu oświaty, kultury, sportu,n promocji gminy i spraw społecznych;
  15) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad referatami funkcjonującymi w Urzędzie Gminy Sawin, działalnością jednostek organizacyjnych gminy, a w szczególności: GOPS, Świetlicy Socjoterapeutycznej, GOK.

 

 

Google+

 

Kontakt

Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
22-107 Sawin
tel./fax 82 567 30 12
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
woj. lubelskie, pow. chełmski

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:30 - 15:30
Wtorek 08:00 - 16:00
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte

Wyszukiwarka

Opieka lekarska w porze nocnej i dni wolne od pracy

Pacjenci zaopcjowani od NZOZ „LUDI-MED” i „SAWIN-MED” od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego, oraz w soboty i niedziele, a także dni ustawowo wolne od pracy, mogą zgłaszać się w razie pogorszenia stanu zdrowia lub zagrożenia życia, do NZOZ „UNI-MED” Podstawowa Opieka Zdrowotna Nocna i Świąteczna, Ambulatorium i Wyjazdowa Opieka Lekarska i Pielęgniarska w Chełmie ul. Słowackiego 33 (tel. 781-193-999).

Publikacje do pobrania

Logo Gminy Sawin

Legislacja

Informacja przestrzenna

Oznakowanie obiektów turystycznych

oznakowanie

Film promocyjny (2009 r.)

Imieniny

Wczoraj: Grzegorza Salomei
Dzisiaj : Romana Klaudyny
Jutro: Elzbiety Seweryna
Pojutrze: Anatola Sedzimira

Aktualnie na stronie...

Odwiedza nas 645 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik od 22.08.2008 r.

03582814
DzisiajDzisiaj2728
WczorajWczoraj3259
TydzieńTydzień17071
MiesiącMiesiąc54825
WszystkieWszystkie3582814
Twoje IP 54.224.168.206

Wyślij plik na skrzynkę

Wypełnij e-wniosek

Uzyskaj bezpłatny podpis

Uzyskaj profil zaufany

Zarządzaj firmą

Google+