Wójt Gminy Sawin
20160422_akcja_dla_mateusza007
20160422_akcja_dla_mateusza007
20160529_zawody_sportowo-pozarnicze141
20160529_zawody_sportowo-pozarnicze141
20160828_dozynki119
20160828_dozynki119
20160625_noc_swietojanska064
20160625_noc_swietojanska064
20161111_narodowe_swieto_niepodleglosci_131
20161111_narodowe_swieto_niepodleglosci_131
20161024_otwarcie_drogi_w_chutczu031
20161024_otwarcie_drogi_w_chutczu031
20160529_zawody_sportowo-pozarnicze180
20160529_zawody_sportowo-pozarnicze180
20160614_swieto_szkoly_wp017
20160614_swieto_szkoly_wp017
20160625_noc_swietojanska005
20160625_noc_swietojanska005
20160529_zawody_sportowo-pozarnicze129
20160529_zawody_sportowo-pozarnicze129
20160601_dzien_dziecka072
20160601_dzien_dziecka072

Wójt Gminy Sawin (WG)

Dariusz Ćwir
tel. (082) 567 30 89
fax (082) 567 30 12 wew. 41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
Do zadań wójta należy kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz.

1) w zakresie spraw personalnych związanych z funkcjonowaniem gminy:

a) wnioskowanie do rady w sprawie powoływania i odwoływania skarbnika gminy,

b) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

c) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

2) w zakresie spraw związanych z uprawnieniem do udzielania upoważnień i pełnomocnictw:

a) powierzanie prowadzenia określonych spraw w swoim imieniu sekretarzowi,

b) udzielanie upoważnień dla pracowników urzędu do wydawania, w imieniu wójta, decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

c) udzielanie pełnomocnictw do jednoosobowego działania kierownikom jednostek organi­zacyjnych gminy nie posiadających osobowości prawnej,

d) udzielanie upoważnień pracownikom socjalnym do przeprowadzania wywiadu środowi­skowego dla ustalenia uprawnień do dodatku mieszkaniowego,

3) w zakresie spraw związanych z organizacją i przygotowaniem sesji rady gminy:

a) wnioskowanie do przewodniczącego rady o zwołanie sesji,

b) wnioskowanie do przewodniczącego rady o wprowadzenie do porządku najbliższej sesji rady projektu uchwały, który wpłynął do rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpo­częcia sesji rady,

c) przygotowywanie projektów uchwał rady,

4) w zakresie uprawnień o charakterze stanowiącym:

a) wydawanie, w przypadku niecierpiącym zwłoki przepisów porządkowych, przedstawia­nie ich do zatwierdzenia na najbliższej sesji rady oraz przesyłanie ich do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i staroście powiatu, w którym leży gmina,

5) w zakresie spraw związanych z funkcją organu wykonawczego:

a) wykonywanie uchwał rady i zadań gminy określonych przepisami prawa,

6) w zakresie spraw wojskowych, obrony cywilnej oraz związanych ze stanami nadzwyczaj­nymi:

a) przygotowanie i przeprowadzenie poboru,

b) opracowywanie planów obrony cywilnej,

c) opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią, ogłaszanie i odwoływa­nie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,

d) zarządzanie ewakuacji ludności i mienia z obszarów bezpośrednio zagrożonych,

7) w zakresie związanym z wydawaniem decyzji administracyjnych:

a) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

8) w zakresie funkcji kierowniczych, organizacyjnych, kontrolnych i związanych z reprezenta­cją gminy:

a) kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

b) pełnienie funkcji kierownika urzędu,

c) nadawanie urzędowi regulaminu organizacyjnego, zatwierdzanie regulaminu pracy urzędu, instrukcji i regulaminów wewnętrznych, ustalanie zakresów czynności i odpo­wiedzialności pracowników urzędu, rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi urzędu,

d) gospodarowanie mieniem komunalnym,

e) składanie jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mie­niem,

f) przedkładanie wojewodzie i regionalnej izbie obrachunkowej uchwał rady i zarządzeń ustanawiających przepisy porządkowe w ustawowym terminie,

g) ogłaszanie uchwał rady i zarządzeń wójta, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu gminy,

9) prowadzenie spraw związanych z gospodarką finansową gminy na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i przepisach wykonawczych do ustawy,

10) reprezentowanie gminy i jej organów w postępowaniu sądowym, administracyjnym, a także przez Trybunałem Konstytucyjnym oraz innymi organami administracji rządowej,

11) do kompetencji wójta należy również bezpośredni nadzór nad sprawami z zakresu:

a) obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,

b) urzędu stanu cywilnego i ewidencji ludności,

c) kadr i zatrudnienia,

d) kontroli wewnętrznej, w tym kontroli zarządczej,

e) oświaty, kultury, zdrowia.

Google+

 

Kontakt

Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
22-107 Sawin
tel./fax 82 567 30 12
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
woj. lubelskie, pow. chełmski

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:30 - 15:30
Wtorek 08:00 - 16:00
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte

Wyszukiwarka

Opieka lekarska w porze nocnej i dni wolne od pracy

Pacjenci zaopcjowani od NZOZ „LUDI-MED” i „SAWIN-MED” od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego, oraz w soboty i niedziele, a także dni ustawowo wolne od pracy, mogą zgłaszać się w razie pogorszenia stanu zdrowia lub zagrożenia życia, do NZOZ „UNI-MED” Podstawowa Opieka Zdrowotna Nocna i Świąteczna, Ambulatorium i Wyjazdowa Opieka Lekarska i Pielęgniarska w Chełmie ul. Słowackiego 33 (tel. 781-193-999).

Publikacje do pobrania

Logo Gminy Sawin

Legislacja

Informacja przestrzenna

Oznakowanie obiektów turystycznych

oznakowanie

Filmy

Film promocyjny (2009 r.)

 

Gmina Sawin 10 lat w UE
- 24-25.05.2014 r.

Imieniny

Wczoraj: Roberta Eleonory
Dzisiaj : Marty Malgorzaty
Jutro: Romany Damiana
Pojutrze: Macieja Marka

Aktualnie na stronie...

Odwiedza nas 762 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik od 22.08.2008 r.

02718748
DzisiajDzisiaj1905
WczorajWczoraj2837
TydzieńTydzień7719
MiesiącMiesiąc60060
WszystkieWszystkie2718748
Twoje IP 54.144.205.182

Wyślij plik na skrzynkę

Wypełnij e-wniosek

Uzyskaj bezpłatny podpis

Uzyskaj profil zaufany

Zarządzaj firmą

Google+