Urząd Stanu Cywilnego

Zdjęcie z galerii

20200830_dozynki004
20200830_dozynki004
20200830_dozynki016
20200830_dozynki016
20200830_dozynki001
20200830_dozynki001
20200830_dozynki032
20200830_dozynki032
20200830_dozynki020
20200830_dozynki020
20200830_dozynki008
20200830_dozynki008
20200830_dozynki014
20200830_dozynki014
20200830_dozynki035
20200830_dozynki035
20200830_dozynki022
20200830_dozynki022
20200830_dozynki033
20200830_dozynki033
20200830_dozynki010
20200830_dozynki010

Nowa strona internetowa

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-sawin

Urząd Stanu Cywilnego (USC)

Zastępca Kierownika

 

tel. (82) 567 30 50
fax: (82) 545 97 14
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Stanowisko ds. usc, ewidencji ludności i dowodów osobistych

 

tel. (82) 567 30 50
fax: (82) 545 97 14
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Do zakresu działania i kompetencji Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

1) w zakresie USC:

a) wykonywanie czynności związanych z rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów, a także prowadzenie spraw dotyczących innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osoby poprzez:

 • dokonywanie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów w formie aktów stanu cywilnego;
 • prowadzenie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego;
 • zamieszczanie w aktach stanu cywilnego wzmianek dodatkowych i przypisków;
 • przyjmowanie oświadczeń w sprawach wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
 • rejestracja orzeczeń sądowych związanych z ustaniem małżeństwa, przysposobieniem,
  ustaleniem pochodzenia dziecka i separacją;
 • prowadzenie postępowań w sprawie uznania zagranicznych wyroków rozwodowych;
 • wydawanie odpisów zupełnych, skróconych aktów stanu cywilnego i zaświadczeń;
 • dokonywanie w wymaganej formie:
  • sprostowania aktu stanu cywilnego;
  • uzupełniania aktu stanu cywilnego;
  • odtworzenia treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego;
  • przeniesienia do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego;
 • wykonywanie postanowień zawartych w międzynarodowych konwencjach i rozporządzeniach Rady (WE).

b) współdziałanie z polskimi placówkami konsularnymi i dyplomatycznymi RP za granicą oraz placówkami państw obcych w Polsce;

c) współdziałanie z duchownymi kościołów i związków wyznaniowych w zakresie małżeństw wyznaniowych;

d) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk;

e) występowanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego o nadanie numeru PESEL;

f) aktualizacja rejestru PESEL;

g) migrowanie aktów stanu cywilnego z ksiąg do rejestru BUSC;

h) prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego i przekazywanie ponad 80-letnich i 100-letnich ksiąg stanu cywilnego do Archiwum Państwowego;

i) prowadzenie i przekazywanie Urzędowi Statystycznemu sprawozdawczości statystycznej
w zakresie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów;

j) przyjmowanie zgłoszeń i przygotowywanie wniosków do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie Medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie;

k) organizacja uroczystości związanych z jubileuszowymi rocznicami pożycia małżeńskiego;

l) sporządzanie testamentu Alograficznego;

2) w zakresie spraw obywatelskich:

a) prowadzenie spraw dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych:

 • przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych, wydawanie zaświadczeń meldunkowych;
 • prowadzenie rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców;
 • udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o zameldowanie lub wymeldowanie;
 • przyjmowanie wniosków o wydawanie dowodu osobistego;
 • przyjmowanie zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego;
 • wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego;
 • sporządzanie wymaganej sprawozdawczości;

b) wykonywanie zadań związanych z wyborami Prezydenta RP, parlamentarnymi, samorządowymi oraz przeprowadzanymi referendami:

 • prowadzenie stałego rejestru wyborców, jego bieżąca aktualizacja;
 • opracowywanie projektów podziału gminy na okręgi wyborcze i obwody glosowania;
 • prowadzenie meldunków o stanie rejestru wyborców i rozliczanie kart dodatkowych rejestrów wyborców;
 • przyjmowanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców lub rejestru wyborców i przygotowywanie decyzji;
 • wprowadzanie danych z rejestru wyborców do programu wdrożonego przez Krajowe Biuro Wyborcze

Dla inwestorów

O GMINIE SAWIN

--------------------------------------

DLACZEGO WARTO TU INWESTOWAĆ?

--------------------------------------

OFERTY LOKALIZACYJNE

--------------------------------------

WSPARCIE I KONTAKT

Kontakt

Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
22-107 Sawin
tel. (82) 567 30 12
fax. (82) 545 97 14
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
woj. lubelskie, pow. chełmski

Dostepność

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:30 - 15:30
Wtorek 08.00 - 16.00
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte

Wyszukiwarka

Planowane wyłączenia

Publikacje do pobrania

Wyślij plik na skrzynkę

Wypełnij e-wniosek

Krajowa Mapa Zagrożeń

Uzyskaj profil zaufany

Zarządzaj firmą

Google+