Urząd Stanu Cywilnego
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Urząd Stanu Cywilnego (USC)

 

Kierownik
- Danuta Kiszowara 
tel. (082) 567 30 50
fax (082) 567 30 12 wew. 41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
Stanowisko ds. usc, ewidencji ludności i dowodów osobistych
- Magdalena Zbarachewicz
tel. (082) 567 30 50
fax (082) 567 30 12 wew. 41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
Do zakresu działania i kompetencji Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:
1) w zakresie USC:

a) wykonywanie czynności związanych z rejestracją urodzeń, małżeństw i zgonów, a także prowadzenie spraw dotyczących innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osoby poprzez:

 • dokonywanie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów w formie aktów stanu cywilnego;
 • prowadzenie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego;
 • zamieszczanie w aktach stanu cywilnego wzmianek dodatkowych i przypisków;
 • przyjmowanie oświadczeń w sprawach wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;
 • rejestracja orzeczeń sądowych związanych z ustaniem małżeństwa, przysposobieniem,
  ustaleniem pochodzenia dziecka i separacją;
 • prowadzenie postępowań w sprawie uznania zagranicznych wyroków rozwodowych;
 • wydawanie odpisów zupełnych, skróconych aktów stanu cywilnego i zaświadczeń;
 • dokonywanie w wymaganej formie:
  • sprostowania aktu stanu cywilnego;
  • uzupełniania aktu stanu cywilnego;
  • odtworzenia treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego;
  • przeniesienia do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego;
 • wykonywanie postanowień zawartych w międzynarodowych konwencjach i rozporządzeniach Rady (WE).

b) współdziałanie z polskimi placówkami konsularnymi i dyplomatycznymi RP za granicą oraz placówkami państw obcych w Polsce;

c) współdziałanie z duchownymi kościołów i związków wyznaniowych w zakresie małżeństw wyznaniowych;

d) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk;

e) występowanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego o nadanie numeru PESEL;

f) aktualizacja rejestru PESEL;

g) migrowanie aktów stanu cywilnego z ksiąg do rejestru BUSC;

h) prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego i przekazywanie ponad 80-letnich i 100-letnich ksiąg stanu cywilnego do Archiwum Państwowego;

i) prowadzenie i przekazywanie Urzędowi Statystycznemu sprawozdawczości statystycznej
w zakresie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów;

j) przyjmowanie zgłoszeń i przygotowywanie wniosków do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie Medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie;

k) organizacja uroczystości związanych z jubileuszowymi rocznicami pożycia małżeńskiego;

l) sporządzanie testamentu Alograficznego;

2) w zakresie spraw obywatelskich:

a) prowadzenie spraw dotyczących ewidencji ludności i dowodów osobistych:

 • przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych, wydawanie zaświadczeń meldunkowych;
 • prowadzenie rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców;
 • udostępnianie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, z rejestru dowodów osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o zameldowanie lub wymeldowanie;
 • przyjmowanie wniosków o wydawanie dowodu osobistego;
 • przyjmowanie zgłoszeń utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego;
 • wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego;
 • sporządzanie wymaganej sprawozdawczości;

b) wykonywanie zadań związanych z wyborami Prezydenta RP, parlamentarnymi, samorządowymi oraz przeprowadzanymi referendami:

 • prowadzenie stałego rejestru wyborców, jego bieżąca aktualizacja;
 • opracowywanie projektów podziału gminy na okręgi wyborcze i obwody glosowania;
 • prowadzenie meldunków o stanie rejestru wyborców i rozliczanie kart dodatkowych rejestrów wyborców;
 • przyjmowanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców lub rejestru wyborców i przygotowywanie decyzji;
 • wprowadzanie danych z rejestru wyborców do programu wdrożonego przez Krajowe Biuro Wyborcze

Kontakt

Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
22-107 Sawin
tel./fax 82 567 30 12
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
woj. lubelskie, pow. chełmski

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:30 - 15:30
Wtorek 08.00 - 16.00
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte

Wyszukiwarka

Publikacje do pobrania

Wyślij plik na skrzynkę

Wypełnij e-wniosek

Krajowa Mapa Zagrożeń

Uzyskaj profil zaufany

Zarządzaj firmą

Google+