Sekretarz Gminy Sawin
20160529_zawody_sportowo-pozarnicze021
20160529_zawody_sportowo-pozarnicze021
20160308_dzien_kobiet016
20160308_dzien_kobiet016
20160529_zawody_sportowo-pozarnicze078
20160529_zawody_sportowo-pozarnicze078
20160724_sdm_bukowa047
20160724_sdm_bukowa047
20160614_swieto_szkoly_wp018
20160614_swieto_szkoly_wp018
20160529_zawody_sportowo-pozarnicze076
20160529_zawody_sportowo-pozarnicze076
20161111_narodowe_swieto_niepodleglosci_128
20161111_narodowe_swieto_niepodleglosci_128
20160614_swieto_szkoly_wp015
20160614_swieto_szkoly_wp015
20160828_dozynki187
20160828_dozynki187
20161111_narodowe_swieto_niepodleglosci_016
20161111_narodowe_swieto_niepodleglosci_016
20160828_dozynki144
20160828_dozynki144

Sekretarz Gminy Sawin (SG)

Danuta Kiszowara
tel. (082) 567 30 81
fax (082) 567 30 12 wew. 41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Do zadań sekretarza gminy należy zapewnienie sprawnego działania i funkcjonowania urzędu, a w szczególności:

1) zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,

2) organizowanie pracy urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne,

3) opracowywanie projektów zmian Statutu Gminy i regulaminu organizacyjnego urzędu,

4) opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów,

5) współpraca z przewodniczącym rady w zakresie przygotowywania materiałów na obrady rady,

6) współpraca z sołtysami,

7) nadzorowanie prowadzenia książki kontroli,

8) prowadzenie książki skarg i wniosków,

9) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

10) przyjmowanie pism sądowych i prokuratorskich w wypadku niemożności ich doręczenia w miej­scu zamieszkania,

11) organizowanie i koordynowanie prac w zakresie przeprowadzenia wyborów do organów samo­rządu mieszkańców wsi,

12) prowadzenie rejestru zarządzeń wydanych przez wójta,

13) prowadzenie zbioru regulaminów i zarządzeń kierownika zakładu dotyczących funkcjonowania urzędu jako zakładu pracy,

14) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,

15) organizowanie praktycznej nauki dla studentów,

16) wywieszanie w Urzędzie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu jest nieznane,

17) nadzorowanie przestrzegania zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli,

18) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego oraz obwieszczeń urzędo­wych,

19) przekazywanie wykazu osób objętych obowiązkiem przekazywania informacji do „Rejestru Korzyści”,

20) nadzór nad sprawami z zakresu:

1) ochrony informacji niejawnych,

2) ochrony danych osobowych,

3) obsługi prawnej,

4) przestrzeganie zasad kontroli zarządczej.

21) sekretarz bezpośrednio nadzoruje działalność i pracę:

1) Referatu Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,

2) sprzątaczki oraz palaczy c.o,

22) pod nieobecność wójta – sekretarz zastępuje wójta we wszystkich sprawach, o ile wójt nie zarządzi inaczej,

23) nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w budynku urzędu oraz na posesji,

24) nadzór pracy pracowników urzędu oraz prowadzenie spraw bhp urzędu,

25) organizowanie i nadzorowanie właściwej ochrony fizycznej budynku urzędu,

26) gospodarowanie sprzętem będącym własnością urzędu,

27) administrowanie budynkiem stanowiącym siedzibę urzędu oraz prowadzenie ewidencji udostęp­nianych pomieszczeń w urzędzie i ewidencji wydawanych kluczy do urzędu i pomieszczeń,

28) organizowanie i prowadzenie spraw w zakresie bezpieczeństwa publicznego, w tym w szcze­gólności prowadzenie spraw w zakresie bezpieczeństwa imprez masowych odbywających się na terenie gminy, wydawania decyzji o zezwoleniu bądź zakazie odbycia zgromadzenia, udzie­lania pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych, jeżeli zbiórka ma być przeprowa­dzona na obszarze gminy, przyjmowanie informacji o wynikach zbiórki i sposobie wykorzy­stania zebranych środków.

29) nadzór nad pracą stażystów i osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

30) nadzorowanie i koordynowanie pracy Referatu Organizacyjnego.

31) wykonywanie innych prac zleconych przez wójta.

Google+

 

Kontakt

Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
22-107 Sawin
tel./fax 82 567 30 12
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
woj. lubelskie, pow. chełmski

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:30 - 15:30
Wtorek 08:00 - 16:00
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte

Wyszukiwarka

Opieka lekarska w porze nocnej i dni wolne od pracy

Pacjenci zaopcjowani od NZOZ „LUDI-MED” i „SAWIN-MED” od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego, oraz w soboty i niedziele, a także dni ustawowo wolne od pracy, mogą zgłaszać się w razie pogorszenia stanu zdrowia lub zagrożenia życia, do NZOZ „UNI-MED” Podstawowa Opieka Zdrowotna Nocna i Świąteczna, Ambulatorium i Wyjazdowa Opieka Lekarska i Pielęgniarska w Chełmie ul. Słowackiego 33 (tel. 781-193-999).

Publikacje do pobrania

Logo Gminy Sawin

Legislacja

Informacja przestrzenna

Oznakowanie obiektów turystycznych

oznakowanie

Filmy

Film promocyjny (2009 r.)

 

Gmina Sawin 10 lat w UE
- 24-25.05.2014 r.

Imieniny

Wczoraj: Roberta Eleonory
Dzisiaj : Marty Malgorzaty
Jutro: Romany Damiana
Pojutrze: Macieja Marka

Aktualnie na stronie...

Odwiedza nas 775 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik od 22.08.2008 r.

02718752
DzisiajDzisiaj1909
WczorajWczoraj2837
TydzieńTydzień7723
MiesiącMiesiąc60064
WszystkieWszystkie2718752
Twoje IP 54.144.205.182

Wyślij plik na skrzynkę

Wypełnij e-wniosek

Uzyskaj bezpłatny podpis

Uzyskaj profil zaufany

Zarządzaj firmą

Google+