Referat Organizacyjny

Ludność Gminy Sawin 2019 r.

    Gmina Sawin składa się z 27 miejscowości, skupionych w 19 sołectwach, o powierzchni 190 km2. Społeczność gminy liczy 5539 mieszkańców, w tym 2131 mieszka w Sawinie.. Wskaźnik gęstości zaludnienia dla Gminy Sawin wynosi 25 osób na 1 km2. Poniższa tabela przedstawia wykaz miejscowości Gminy Sawin wraz z liczbą mieszkańców.

Wykaz miejscowości oraz ich stan liczbowy mieszkańców
na dzień
31 grudnia 2019 r.

Lp.

Nazwa miejscowości

Liczba mieszkańców

Tendencja w stosunku do roku poprzedniego

1.

Aleksandrówka

56

 ▼ -3

2.

Bachus

159

3.

Bukowa Mała

175

▼  -3

4.

Bukowa Wielka

453

▼  -4

5.

Chutcze

186

▼  -1

6.

Czułczyce

357

▼  -9

7.

Czułczyce-Kolonia

242

▲ +3

8.

Czułczyce Małe

76

▼  -1

9.

Hredków

43

10.

Jagodne

110

▲ +1

11.

Krobonosz

133

▼ -1

12.

Krobonosz-Kolonia

47

▲ +1

13.

Łowcza

88

14.

Łowcza-Kolonia

87

▼ -3

15.

Łukówek

284

▼ -12

16.

Malinówka

77

▲ +2

17.

Petryłów

105

▲ +5

18.

Podpakule

72

19.

Przysiółek

38

▼ -1

20.

Radzanów

62

▲ +2

21.

Sajczyce

197

▲ +4

22.

Sawin

2131

▼ -16

23.

Serniawy

98

▼ -1

24.

Serniawy-Kolonia

22

▼ -1

25.

Średni Łan

54

▲ +3

26.

Tomaszówka

79

▼ -5

27.

Wólka Petryłowska

113

▲ +4

 

Ogółem

5539

▼ -46

 

 

Stan liczbowy mieszkańców gminy Sawin

Lp.

Na dzień

Rok

Liczba mieszkańców

1.

31 grudnia

2000

6248

2.

31 grudnia

2001

6222

3.

31 grudnia

2002

6171

4.

31 grudnia

2003

6123

5.

31 grudnia

2004

6050

6.

31 grudnia

2005

6004

7.

31 grudnia

2006

5964

8.

31 grudnia

2007

5951

9.

31 grudnia

2008

5930

10.

31 grudnia

2009

5880

11.

31 grudnia

2010

5860

12.

31 grudnia

2011

5859

13.

31 grudnia

2012

5801

14.

31 grudnia

2013

5778

15. 31 grudnia 2014 5778
16. 31 grudnia 2015 5762
17. 31 grudnia 2016 5733
18 31 grudnia 2017 5670
19 31 grudnia 2018 5585
20 31 grudnia 2019 5539

 

Wykaz ulic w Sawinie:

 • ul. Bohaterów Powst. Styczniowego
 • ul. Brzeska
 • ul. Brzezina
 • ul. Chełmska
 • ul. Chutecka
 • ul. Kątek
 • ul. Klitne
 • ul. Kościelna
 • ul. Koziogórska
 • ul. Krótka
 • ul. Kwiatowa
 • ul. Laski
 • ul. Lipowa
 • ul. Lubelska
 • ul. Łączna
 • ul. Nadrzeczna
 • ul. Nowoprojektowana
 • ul. Objazdowa
 • ul. Obłonie
 • ul. Ogrodowa
 • ul. Osowiec
 • ul. Pod Borkiem
 • ul. Podchylinie
 • ul. Podgrabowa
 • ul. Polna
 • ul. Przechodnia
 • ul. Rynek
 • ul. Salnicze
 • ul. Spacerowa
 • ul. Spokojna
 • ul. Stodoły
 • ul. Topolowa
 • ul. Wspólna
 • ul. Wygon
 • ul. Zastawie
 • ul. Zielona

 

 

Złóż skargę, wniosek lub petycję

Skargi, wnioski i petycje w Urzędzie Gminy w Sawinie przy ul. Chuteckiej 12 przyjmuje Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.


Skargę lub wniosek możesz:

 • przesłać listownie na adres:
  Urząd Gminy Sawin
  ul. Chutecka 12
  22-107 Sawin
  (z dopiskiem)Komisja Skarg, Wniosków i Petycji;
 • doręczyć osobiście do Sekretariatu w Urzędzie Gminy w Sawinie (pokój Nr 109) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu;
 • przesłać faksem pod numer (82) 567 30 12;
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pamiętaj!

Zamieść w swojej skardze lub wniosku imię, nazwisko i adres. Jeśli tego nie zrobisz, pozostawimy pismo bez rozpoznania. Skarg i wniosków nie przyjmujemy telefonicznie.

Twoją skargę lub wniosek rozpatrzymy niezwłocznie. Mamy na to nie więcej niż miesiąc od dnia wpływu pisma. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.


Podstawa prawna skarg i wniosków

 • Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46)

Petycję możesz złożyć sam, może ją złożyć grupa podmiotów, może ją w Twoim imieniu złożyć pełnomocnik. Możesz też złożyć petycję w interesie innego podmiotu za zgodą tego podmiotu.


Petycję możesz:

 • przesłać listownie na adres:
  Urząd Gminy Sawin
  ul. Chutecka 12
  22-107 Sawin
  (z dopiskiem)Komisja Skarg, Wniosków i Petycji;
 • doręczyć osobiście do Sekretariatu w Urzędzie Gminy w Sawinie (pokój Nr 109) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu;
 • przesłać faksem pod numer (82) 567 30 12;
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Pamiętaj!

Jeśli złożona petycja nie będzie zawierała imienia i nazwiska oraz adresu składającego, to pozostawimy ją bez rozpatrzenia. Musisz wyrazić zgodę na upublicznienie swojej petycji.

Na rozpatrzenie petycji mamy nie więcej niż 3 miesiące od dnia wpływu pisma. Poinformujemy Cię o tym, jak załatwiliśmy Twoją sprawę.

Podstawa prawna petycji

 • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870)

Administrator bezpieczeństwa informacji (OD)

Administrator bezpieczeństwa informacji (OD)

tel. -
fax: (82) 545 97 14
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Nieodpłatna pomoc prawna

Od 1 stycznia 2019 r. na terenie Powiatu Chełmskiego ponownie będzie świadczona nieodpłatna pomoc prawna

Dla kogo? Uwaga zmiana!

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.


Harmonogram dyżurów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej


2019 Punkt 1
Organizacja Pozarządowa
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Punkt 2
Organizacja Pozarządowa
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Punkt 3
Radca Prawny/Adwokat
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Poniedziałek Starostwo Powiatowe
w Chełmie
Plac Niepodległości 1
8:00-12:00
Urząd Gminy Dubienka
ul. 3 Maja 6
9:30-13:30
Urząd Gminy Leśniowice
Leśniowice 21a
10:00-14:00
Wtorek Starostwo Powiatowe
w Chełmie
Plac Niepodległości 1
8:00-12:00
Urząd Gminy w Dorohusku
ul. Niepodległości 50
9:30-13:30
Miejski Ośrodek Kultury
„Dworek” w Rejowcu
Fabrycznym
ul. Lubelska 24a
13:00-17:00
Środa Starostwo Powiatowe
w Chełmie
Plac Niepodległości 1
8:00-12:00
Urząd Gminy Wojsławice
ul. Rynek 30
7:30-11:30
Gminna Biblioteka Publiczna
w Rejowcu
ul. Zwierzyńskiego 8c
9:00-13:00
Czwartek Starostwo Powiatowe
w Chełmie
Plac Niepodległości 1
8:00-12:00
Urząd Gminy Białopole
ul. Chełmska 1
8:30-12:30
Biblioteka Publiczna
w Siedliszczu
ul. Szpitalna 15a
9:00-13:00
Piątek Starostwo Powiatowe
w Chełmie
Plac Niepodległości 1
7:00-11:00
Urząd Gminy Żmudź
ul. Kasztanowa 22
11:15-15:15
Urząd Gminy Wierzbica
ul. Włodawska 1
8:00-12:00

Organizacja Pozarządowa: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”w Lublinie.

Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej można umówić:

telefonicznie, dzwoniąc  pod numer telefonu: 82 562 75 07 (rejestracja telefoniczna w godzinach pracy Urzędu 7:30-15:30)

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
 • nieodpłatną mediację (dostępną od 2020 r.).

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy;
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
 • prawa cywilnego;
 • spraw karnych;
 • spraw administracyjnych;
 • ubezpieczenia społecznego;
 • spraw rodzinnych;
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Dzienny Dom "Senior+""PRZYSTAŃ"

p.o. Kierownika:  Karolina Kaszczuk
22-107 Sawin
ul. Chełmska 5
tel. 500 653 408

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

BIP przystan.bip.lubelskie.pl

Godziny otwarcia:
Poniedziałek  7.30  - 15.30
Wtorek           7.30  - 15.30
Środa             7.30  - 15.30
Czwartek       7.30 - 15.30
Piątek             7.30  - 15.30
 

Opieka nad miejscami pamięci

W okresie od 03.09.2018 r. do 30.11.2018 r. Gmina Sawin realizuje zadanie „Wzmocnienie świadomości i postaw patriotycznych w ramach opieki nad miejscami pamięci na terenie Gminy Sawin” dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju.

W czasie realizacji zadania wykonano na cmentarzach, mogiłach i grobach wojennych prace polegające na: uporządkowaniu terenu, naprawie i malowaniu ogrodzeń, wykonaniu i montażu tablic informacyjnych, renowacji mogiły i grobów (6 miejsc). Upamiętniono ofiary działań wojennych i powstańczych w miejscach ich pochówku poprzez złożenie wieńców i wiązanek oraz zapalenie zniczy. W realizacji zdania współuczestniczyli członkowie Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Koło Gminne w Sawinie oraz dzieci, młodzież, nauczyciele: Zespołu Szkół w Sawinie, Szkoły Podstawowej w Bukowie Wielkiej, Szkoły Podstawowej w Czułczycach, Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej.

Wykonanie powyższego zadania przyczyniło się do zwiększenia świadomości historycznej oraz postaw patriotycznych wśród dzieci, młodzieży jak również osób dorosłych z terenu gminy Sawin.

 

 

Radca prawny (RP)

Radca prawny (RP)

Piotr Mroczkowski

tel. (82) 567 30 12
fax: (82) 545 97 14
e-mail: -

Stanowisko ds. obywatelskich (SO)

Seweryn Misiura (pok. 104) 
tel. (082) 567 30 12 wew. 15
fax (082) 567 30 12 wew. 41
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zaproszenie na XX sesję Rady Gminy Sawin

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XX sesji Rady Gminy Sawin, która odbędzie się w dniu 10 listopada 2016 r. (czwartek) o godz. 11:00. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin.

Czytaj więcej...

Klub Sportowy Sawena Sawin

Informacje podstawowe: 

Adres: ul. Chełmska 5, 22-107 Sawin 

Data wpisu do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzonej prze Starostę Chełmskiego: 21 lutego 2005 r. 

Teren działania: województwo lubelskie

Zarząd:

 • Jacek Oliferuk – Prezes

 • Władysław Wachulski – Wiceprezes

 • Michal Niemiec – Wiceprezes

 • Łukasz Dyczkowski – Skarbnik

 • Andrzej Łubkowski – Sekretarz

Przedmiotowa działalność: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie zajęć treningowych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w sekcji piłki nożnej i udział w rozgrywkach ligowych w różnych kategoriach wiekowych.

 

Realizowane działania  w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w trybie powierzenia realizacji przez Gminę Sawin.

 

Rok 2014

Otrzymana dotacja: 50 tys. zł

Zakres działań: prowadzenie zajęć szkoleniowych, udział w rundzie wiosennej i jesiennej rozgrywek sezonu.

Termin realizacji: marzec – grudzień 2014 r.  

Uczestnicy: dzieci i młodzież ucząca się w szkołach podstawowych, gimnazjach, średnich, studiująca, pracująca.

Zakładane rezultaty: poprawa sprawności fizycznej uczestników, oddziaływanie wychowawcze poprzez sport, stworzenie możliwości właściwego spędzania czasu wolnego. 

Kwota rozliczona zadania: 49874,22 zł

 

Rok 2015

Otrzymana dotacja: 50 tys. zł

Zakres działań: prowadzenie zajęć szkoleniowych, udział w rundzie wiosennej i jesiennej rozgrywek sezonu.

Termin realizacji: marzec – grudzień 2015 r.  

Uczestnicy: dzieci i młodzież ucząca się w szkołach podstawowych, gimnazjach, średnich, studiująca, pracująca.

Zakładane rezultaty: poprawa sprawności fizycznej uczestników, oddziaływanie wychowawcze poprzez sport, stworzenie możliwości właściwego spędzania czasu wolnego. 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sawin

Informacja dotycząca opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sawin

Gmina Sawin w ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu uzyskała dotację w wysokości 85% kosztów projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sawin”.

Głównym celem projektu jest opracowanie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sawin”. Realizacja projektu umożliwi aktualną ocenę stanu powietrza w Gminie Sawin. Dodatkowo analizie zostanie poddana gospodarka energetyczna Gminy. Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł. Realizacja projektu obejmie swoim zakresem również stworzenie bazy danych inwentaryzacji CO2, niezbędne szkolenia dla pracowników oraz promocję projektu.

Wykonawcą Planu dla Gminy Sawin jest firma Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna; ul. Gdańska 76; 85-021 Bydgoszcz; www.pgksa.pl 

Koncepcja tworzenia i realizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu.

„Gospodarka niskoemisyjna” (ang. low emission economy) oznacza gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję.

Efektem końcowym PGN będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.

 

Załączniki do pobrania:

 1. Odezwa do mieszkańców
 2. Ankieta dla społeczeństwa
 3. Ankieta dla przedsiębiorców

Panoramy

Panoramy sferyczne 360°

Zalew Niwa


Wyświetl większą mapę


 

Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Sawinie


Wyświetl większą mapę

 

 

Plac kościelny - Sawin


Wyświetl większą mapę

 

 

Plac zabaw - Sawin


Wyświetl większą mapę

 

 

Kościół pw. św. Rocha w Czułczycach


Wyświetl większą mapę

 

 

Kościół pw. Wszystkich Świętych w Przysiółku


Wyświetl większą mapę

 

 

 

Polityka plików Cookie

Czym są pliki Cookie

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

 

Polityka plików Cookie

 1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego www.sawin.pl stosuje się  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego www.sawin.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

  • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

 3. W ramach serwisu internetowego www.sawin.pl możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
  • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

  • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

  • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym www.sawin.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

 

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce?

Projekt „Gmina równych szans” - aktualności

 

Podsumowanie projektu - prezentacja

(wersja .pdf)

 

Wystawa prac „Galeria możliwości”

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sawinie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Sawinie serdecznie zapraszają na wystawę prac artystyczno-plastycznych uczestników projektu „Gmina równych szans”. Wystawę można zwiedzać do 30 listopada 2012 r. w godzinach pracy biblioteki. Informujemy, że dla grup zorganizowanych (np. dzieci i młodzież szkolna) istnieje możliwość oprowadzenia po wystawie przez twórców prac po wcześniejszym uzgodnieniu (tel. 82 567 34 05).
Wszystkich zainteresowanych gorąco zapraszamy!

 

Przegląd Piosenki Turystycznej „Do plecaka piosenkę włóż”

26 października 2012 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sawinie odbył się Przegląd Piosenki Turystycznej pod hasłem „Do plecaka piosenkę włóż”. Organizatorami spotkania byli: Wójt Gminy Sawin, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Sawinie.

Przegląd Piosenki Turystycznej połączył kilka wydarzeń związanych z realizacją projektów. Po pierwsze był okazją do spotkania się środowiska instytucji wspierających osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne w ramach projektu „Gmina równych szans” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Po drugie był okazją do zaprezentowania umiejętności uczestników projektu „Od uzależnienia, choroby i zależności do zdrowej aktywności” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Trzecim powodem było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego organizowanego w ramach projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja administracji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W przeglądzie Piosenki Turystycznej uczestniczyło 13 zespołów, byli to reprezentanci następujących placówek:

 • środowiskowych domów samopomocy (ŚDS w Krasnymstawie, ŚDS w Rejowcu Fabrycznym, ŚDS w Chełmie, ŚDS „Wrzos” w Wólce Leszczańskiej, Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Przystań” we Włodawie, ŚDS w Sawinie);
 • warsztatów terapii zajęciowej (WTZ w Rejowcu Fabrycznym, WTZ w Majdanie Zahorodyńskim, WTZ w Sawinie);
 • domów pomocy społecznej (DPS w Nowinach, DPS w Chojnie Nowym Pierwszym, DPS w Kaniem).

Specjalnymi gośćmi przeglądu były dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej w Sawinie. 

Wszystkie zespoły reprezentowały bardzo wysoki poziom artystyczny, cytując słowa Pani Jadwigi Szaluś „miało się wrażenie, że śpiewanie to jedyne zajęcie uczestników przeglądu”.

Wszyscy, z rąk Pana Wójta Gminy Sawin – Andrzeja Mazura, Pani Jolanty Król – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sawinie oraz Pani Jadwigi Szaluś - Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Sawin otrzymali zasłużone dyplomy i upominki.

Podczas spotkania odbyło się również rozstrzygnięcie konkursu plastycznego w ramach projektu „Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji” realizowanego przez Województwo Lubelskie, w ramach IV Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy na temat projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”. 

Komisja Konkursowa w składzie: Andrzej Skóra – przewodniczący, Aneta Połajdowicz – członek, Dariusz Uhuruski – członek wyłoniła zwycięzców i przyznała dwa wyróżnienia.

Zwyciężyła Szkoła Podstawowa w Czułczycach, nauczyciel prowadzący – Ada Wróblewska, autorzy prac: Magdalena Pióro, Hubert Sitarczuk, Michał Sitarczuk, Kacper Krzywicki.

Wyróżnienia zdobyli:

 • Zespół Szkół w Sawinie - nauczyciel prowadzący Irena Mazurek, autorzy prac: Natalia Wrona, Aleksandra Gaj, Kacper Zbarachewicz, Kacper Tokarski;
 • Szkoła Podstawowa w Wólce Petryłowskiej – nauczyciel prowadzący: Karolina Fajks, autorzy prac: Roksana Dąbrowska, Sylwia Dudzisz, Kamila Lenc, Dominika Sawka.

Przegląd piosenki Turystycznej był również okazją do poznania uczestników projektu systemowego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie: „Od uzależnienia, choroby i zależności do zdrowej aktywności”. Uczestnicy podczas spotkania zaprezentowali swoje umiejętności z zakresu ozdabiania potraw metodą carwingową, przygotowany został krótki pokaz przygotowywania ozdób na potrawy oraz konkurs na najbogatszą, najciekawszą dekorację/rzeźbę wykonaną z warzyw i owoców. Laureaci tego konkursu otrzymali zestawy kosmetyków ufundowane przez firmę Dax Cosmetics. Dodatkowo dla dzieci przeprowadzony został konkurs z zakresu zdrowego stylu życia. Uczestnicy spotkania podziwiać mogli nakrycie stołu jesiennego przygotowanego jako ekspozycja. 

W trakcie poczęstunku zaproszeni goście mieli okazję skosztować bigosu przygotowanego na bazie starodawnego przepisu. 

Wszystkim osobom i instytucjom zaangażowany w organizację spotkania serdecznie dziękujemy!!!

 

 

Lokalne Forum na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego „POZNAĆ – BY ZROZUMIEĆ I POMÓC”

21 września 2012 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sawinie odbyło się Lokalne Forum na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego „Poznać – by zrozumieć i pomóc”. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Gmina równych szans” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej . 

 
W spotkaniu więzło udział oko 60 osób, byli to przedstawiciele lokalnego samorządu, starostwa powiatowego w Chełmie, dyrektorzy i pracownicy placówek oświatowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych gminy Sawin, dyrektorzy i pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z powiatu chełmskiego, włodawskiego, krasnostawskiego i łęczyńskiego oraz osoby niepełnosprawne oraz członkowie ich rodzin . 
Konferencja miała na celu promocję zdrowia psychicznego oraz upowszechnienie dobrych praktyk na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.
 
Konferencję otworzył Wójt Gminy Sawin – Andrzej Mazur, który przywitał wszystkie zgromadzone osoby oraz przybliżył założenia i zaplanowane działania w ramach projektu „Gmina równych szans”. 
 
W problematykę osób cierpiących na zaburzenia psychiczne wprowadziła Pani Ewa Oszust – inspektor Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Oddział Polityki Społecznej w Delegaturze w Chełmie, która zaprezentowała system oparcia społecznego dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne w powiecie chełmskim.
 
Kolejna kwestią wzbudzającą zainteresowanie uczestników forum było przedstawienie przez 
Anitę Hawryluk - lekarza psychiatry Oddziału Psychiatrycznego w Chełmie – tematu związanego z wczesną interwencją w zaburzeniach psychotycznych oraz standardy leczenia 
i monitorowania chorych ze schizofrenią. 
 
O znaczeniu rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji psychiatrycznej, która wpływa na poprawę funkcjonowania w różnych sferach życia – rodzinnego, społecznego i zawodowego mówiła Pani Agata Szabała – Walczuk – psycholog, pracownik dydaktyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.
 
W drugiej części spotkania zostały zaprezentowane dobre praktyki w pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne. Swoje doświadczenia i sukcesy zaprezentowały:
 • Zofia Stankiewicz – dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmie,
 • Jolanta Król –kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sawinie, prezes Stowarzyszenia Kobiet Gminy Sawin,
 • Agnieszka Dąbrowska– kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sawinie,
 • Wioletta Socha – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Sawinie.
 
Na zakończenie Forum został wyemitowany film, którego głównym bohaterem jest Paweł Seweryniuk – uczestnik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sawinie. 

 

Wyjazd integracyjny Wadowice-Kraków

W dniach 22-23.08.2012 r. odbył się integracyjny wyjazd w ramach projektu „GMINA RÓWNYCH SZANS” współfinasowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w którym uczestniczyła 50-osobowa grupa osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i przyjaciół.

Podróż rozpoczęła się wczesnym rankiem, pierwszym punktem na trasie wyjazdu były Wadowice. Wadowice - miasto rodzinne błogosławionego Jana Pawła II, w którym niemalże na każdym kroku można spotkać akcenty papieskie. Wyraża się to nie tylko w nazwach ulic, placów ale także poprzez konkretne inicjatywy wynikające z nauczania naszego wielkiego rodaka. Miejsce, w którym jak sam mówił nasz Ojciec Święty „wszystko się zaczęło...”

Spacer Wadowickim Szlakiem Karola Wojtyły rozpoczęliśmy od spotkania z panią przewodnik przy pomniku Jana Pawła II. Kolejny punktem była Bazylika p.w. Ofiarowania Najświętszej Marii Panny - miejsce szczególne dla Jana Pawła II, tam został ochrzczony, przyjął Pierwszą Komunię Świętą, został bierzmowany, a także odprawił mszę prymicyjną. Odwiedzał go jako Papież podczas wszystkich trzech wizyt do Wadowic. W Bazylice znajdują się cztery kaplice: Kaplica Świętokrzyska, Kaplica św. Rodziny z chrzcielnicą, w której przyjął chrzest Karol Wojtyła, Kaplica Ukrzyżowania oraz Kaplica Błogosławionego Jana Pawła II, w której na ołtarzu spoczywa relikwiarz z krwią Jana Pawła II. 

Po chwili cichej modlitwy ruszyliśmy w stronę domu, w którym urodził się Karol Wojtyła oraz spędził dzieciństwo i młodość. Od 1984 roku w budynku tym mieści się Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II. Nie mogliśmy wejść do środka gdyż obecnie Muzeum jest w przebudowie, która potrwa planowo do wiosny 2013 r. Eksponaty z Domu Rodzinnego obejrzeliśmy w Domu Katolickim obok Bazyliki na specjalnie przygotowanej wystawie „Skarby mojego życia”.

Spacer po Wadowicach zakończyliśmy przy klasztorze „Na Górce” Ojców Karmelitów Bosych, który obejmuje zespól klasztorny wraz z domem pielgrzyma (miejsce naszego noclegu) i sanktuarium św. Józefa. W kościele Karol Wojtyła po pierwszej komunii św. Otrzymał szkaplerz, który zgodnie z wolą Jana Pawła II powrócił na wadowicki Karmel w 2005r. i jest umieszczony w specjalnym relikwiarzu.

Po duchowej podróżny śladami Jana Pawła II przyszła kolej na inne wrażenia..., ruszyliśmy do Parku Miniatur w Inwałdzie. 

Park Miniatur Świat Marzeń to niezwykłe miejsce położone nieopodal Wadowic, na powierzchni 75 tys. m2. W ciągu zalewie dwóch godzin odbyliśmy tam międzykontynentalną podróż przez Australię, Grecję, Włochy, Polskę, Chiny, Francję i Meksyk, gdzie podziwialiśmy miniaturowe budowle charakterystyczne dla każdego z tych państw. To niezwykłe doświadczenie, że w ciągu zaledwie kilku godzin można stanąć pod Wieżą Eiffla, na Placu św. Piotra, przy posągach Moai, pod Bramą Brandenburską, przy gondoli cumującej w kanale wodnym otaczającym Plac św. Marka czy koło Muru Chińskiego. Większość miniatur, których w Parku Miniatur Świat Marzeń jest ponad 50, wykonanych zostało w skali 1:25. Plac i Bazylika św. Piotra jest wykonana w skali 1:15, a kompleks wenecki - Plac św. Marka, Bazylika św. Marka, Dzwonnica św. Marka - w skali 1:10.

Dodatkową i dla niektórych osób „niezapomnianą” atrakcją był lunapark. Szczególnych emocji dostarczył nam „Pirat” - zabawa dla ludzi bardzo odważnych, gdzie emocje sięgają zenitu oraz „Koło młyńskie” z którego można było podziwiać bajeczny krajobraz Parku Miniatur Świat Marzeń i okolic. Pełni wrażeń, zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do Wadowic …

Kolejny dzień naszej podróży rozpoczęliśmy mszą świętą w Kościele św. Józefa ze specjalną modlitwą w naszej intencji. Następnie pożegnaliśmy urokliwe Wadowice i gościnny Dom Pielgrzyma i ruszyliśmy do Krakowa.

Zwiedzanie Krakowa zaczęliśmy od Powiśla i spaceru wzgórzami Wawelskimi, gdzie przywitał nas Smok Wawelski. Wawel to symbol Polski i najważniejszy punkt na mapie Krakowa dla wycieczek z całego świata. Miejsce magiczne gdzie czuje się historię tysiąca lat. Katedra na Wawelu wydaje się istnieć w świadomości Polaków jako najważniejsza świątynia w historii kraju. To z nią związane było życie królów Polski. W katedrze przyjmowali oni królewską koronę, zawierali śluby, chrzcili dzieci, a po śmierci składano tu ich szczątki. W kościele katedralnym na Wawelu pochowani są królowie Polski od Władysława I Łokietka do Augusta II Mocnego, a także członkowie rodzin królewskich. Na Wawelu spoczywają też wielcy wodzowie, m.in. Józef Poniatowski, Tadeusz Kościuszko, Józef Piłsudski, Władysław Sikorski, wieszczowie: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, a także krakowscy biskupi począwszy od św. Stanisława. Zwiedzając Wawel odwiedziliśmy miejsca spoczynku wszystkich wielkich osób, największym jednak chyba przeżyciem było odwiedzenie grobu pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich.

Opuszczając Wawel podążaliśmy w kierunku Rynku Głównego, przechodząc ulicą Kanoniczną, Grodzką i Franciszkańską, przy której mieści się Pałac Biskupi ze słynnym już „oknem papieskim”, gdzie papież Jan Paweł II podczas wizyt w Krakowie wieczorami pokazywał się w nim i rozmawiał z gromadzącą się pod budynkiem krakowską młodzieżą. 

Kolejne ważne miejsce w Krakowie, w którym szczęście mieliśmy być, to Bazylika Mariacka z przepięknym ołtarzem Wita Stwosza. W kościele tym w latach pięćdziesiątych posługę kapłańską pełnił młody ksiądz Karol Wojtyła. Z wierzy kościoła o godzinie 13.00 usłyszeliśmy hejnał mariacki.

Ostatnim punktem zwiedzania Krakowa były Podziemia Rynku Głównego - nowoczesne muzeum, w którym zobaczyliśmy jak funkcjonowało miasto Kraków od początków jego istnienia. Podziemna ekspozycja, będąca w istocie parkiem archeologicznym, ukazuje rolę Krakowa w średniowiecznej Europie, wraz z jego ponad 800-letnią tradycją handlu i rzemiosła.. Jest to niewątpliwie największe podziemne muzeum na świecie - ponad 4 tys. metrów kwadratowych. Jedną z licznych atrakcji muzeum jest szklana fontanna, łącząca podziemia z powierzchnią Rynku. Jej przeszklone dno umożliwia turystom na Rynku spojrzenie w głąb podziemnego muzeum i dokładnie pod fontanną zobaczą makietę średniowiecznego Krakowa. Patrzący z podziemi widzą poprzez dno fontanny Bazylikę Mariacką.

Zmęczeni, ale pełni wrażeń wróciliśmy do Sawina. Mam nadzieję, że uczestnicy wyjazdu będą miło wspominać chwile spędzone w Wadowicach i Krakowie, w miejscach niezwykle ważnych w dziejach historii naszego państwa i Kościoła.

 


Piknik integracyjny nad zalewem „Niwa”

20 lipca 2012 r. nad Zalewem „Niwa” w Sawinie odbył się piknik integracyjny organizowany w ramach projektu „Gmina równych szans” współfinasowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W spotkaniu brały udział osoby cierpiące na zburzenia psychiczne oraz ich rodziny i przyjaciele. 

Organizatorzy przygotowali szereg konkursów i konkurencji. Zadania były łatwe do wykonania, głównym ich celem była integracja pokoleniowa i rozwój aktywności własnej. Uczestnicy integracyjnego spotkania mieli również możliwość zaprezentowania swoich umiejętności muzycznych i kulinarnych podczas Turnieju Rodzin. Wszyscy aktywnie w nim uczestniczyli, wykazali się pomysłowością podczas wykonywania potraw z grilla. Na spotkaniu został wykorzystany zestaw piknikowy zakupiony ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

Piknik był okazja do degustacji potraw i dań z grilla, takich jak: pieczone kiełbaski, szaszłyki, grillowana cukinia, pieczony chleb z przyprawami. Dzięki aktywnemu udziałowi ludzi i wspaniałej pogodzie Piknik Rodzinny był udany.

 


Spotkanie organizacyjno-informacyjne

13 lipca 2012 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sawinie odbyło się spotkanie organizacyjno-informacyjne projektu „Gmina równych szans” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach konkursu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Podczas spotkania odbyła się promocja projektu. Zostały przedstawione cele i działania zaplanowane w ramach projektu „Gmina równych szans”. 

Na spotkanie przybyło 30 osób (osoby niepełnosprawne oraz członkowie ich rodzin i przyjaciele), wszyscy otrzymali materiały promocyjne. Chętne osoby wypełniły deklaracje uczestnictwa w projekcie oraz została utworzona lista osób chętnych do poszczególnych form zajęć. 

Kontakt

Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
22-107 Sawin
tel. (82) 567 30 12
fax. (82) 545 97 14
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
woj. lubelskie, pow. chełmski

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:30 - 15:30
Wtorek 08.00 - 16.00
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte

Wyszukiwarka

Planowane wyłączenia

Zamieszczono w związku z przesłaną petycją.

Publikacje do pobrania

Wyślij plik na skrzynkę

Wypełnij e-wniosek

Krajowa Mapa Zagrożeń

Uzyskaj profil zaufany

Zarządzaj firmą

Google+