Organizacja UG
20160625_noc_swietojanska032
20160625_noc_swietojanska032
20160828_dozynki131
20160828_dozynki131
20160503_sw_floriana_zawody_strzeleckie086
20160503_sw_floriana_zawody_strzeleckie086
20161111_narodowe_swieto_niepodleglosci_025
20161111_narodowe_swieto_niepodleglosci_025
20160601_dzien_dziecka117
20160601_dzien_dziecka117
20160503_sw_floriana_zawody_strzeleckie094
20160503_sw_floriana_zawody_strzeleckie094
20160529_zawody_sportowo-pozarnicze067
20160529_zawody_sportowo-pozarnicze067
20160601_dzien_dziecka038
20160601_dzien_dziecka038
20160308_dzien_kobiet002
20160308_dzien_kobiet002
20160529_zawody_sportowo-pozarnicze071
20160529_zawody_sportowo-pozarnicze071
20160625_noc_swietojanska042
20160625_noc_swietojanska042

Organizacja i zasady funkcjonowania Urzędu

1)Referat Organizacyjny

a) kierownik referatu – sekretarz gminy (SG),

b) stanowisko ds. kadrowych (SK),

c) stanowisko ds. samorządu, działalności gospodarczej i promocji gminy (SR),

d) stanowisko ds. informatyki (SI),

e) stanowisko ds. obywatelskich (SO),

f) stanowisko ds. oświaty i promocji gminy (OS),

g) sprzątaczka (PS),

h) kierowca autobusu (PA),

i) konserwator (PK).

2) Referat Finansowy (RFN), w tym:

a) kierownik referatu – skarbnik gminy (SKG),

b) zastępca kierownika referatu – zastępca skarbnika gminy (RFZ),

c) stanowisko ds. obsługi podatkowej (RFP),

d) stanowisko ds. płacowych (RFA),

e) stanowisko ds. księgowości i budżetu (RFF),

f) obsługa kasy (RFK).

3) Referat Podatkowy (RFP), w tym:

a) kierownik referatu (RFP),

b) stanowiska ds. obsługi podatkowej (RFO).

4) Referat Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (RRO), w tym:

a) kierownik referatu (RRO),

b) stanowisko ds. ochrony środowiska (RRS),

c) stanowiska ds. gospodarki komunalnej (RRK),

d) konserwator wodociągów (PW),

e) pracownik sprzątający park (PP).

5) Referat Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Obsługi Inwestycji (RBI), w tym:

a) kierownik referatu (RBI),

b) stanowisko ds. obsługi inwestycji (RBO),

c) stanowisko ds. infrastruktury technicznej (RBT),

d) pracownicy obsługi technicznej kanalizacji (PO).

6) Urząd Stanu Cywilnego (USC), w tym:

a) kierownik urzędu stanu cywilnego (USC) ,

b) zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego (ZSC).

7) Stanowisko ds. projektów europejskich i współpracy z organizacjami pozarządowymi (SE).

8) Radca prawny (RP).

 
Wszystkie referaty i samodzielne stanowiska pracy, każdy w zakresie ustalonym w regulaminie, podej-mują działania i prowadzą sprawy związane z realizacją zadań i kompetencji wójta, obejmujące w szczególności:

 

 1. inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji zadań i kompetencji,
 2. opracowywanie propozycji do projektu budżetu gminy oraz zmian budżetowych, w części doty-czącej danego referatu lub samodzielnego stanowiska pracy,
 3. opracowywanie projektów zarządzeń i postanowień wójta oraz projektów uchwał rady i przed-kładanie ich do oceny radcy prawnemu,
 4. prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie projektów decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej należących do zadań samorządu gminnego oraz stosowanie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 5. sprawowanie nadzoru nad działalnością gminnych jednostek organizacyjnych, wynikającego z merytorycznego zakresu działania referatu lub samodzielnego stanowiska pracy,
 6. prowadzenie spraw obronnych i obrony cywilnej we współpracy ze stanowiskiem ds. obywatel-skich,
 7. organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony informacji niejaw-nych,
 8. wykonywanie zadań z zakresu ustawy o ochronie danych osobowych,
 9. udostępnianie informacji stanowiących informację publiczną, wynikających z merytorycznego zakresu działania oraz rejestrowanie tych spraw w elektronicznym rejestrze, którego funkcjo-nowanie koordynuje Referat Organizacyjny,
 10. przygotowywanie informacji publicznej do wprowadzenia na podmiotową stronę Biuletynu In-formacji Publicznej oraz jej aktualizowanie, współdziałanie w tym zakresie z informatykiem urzędu,
 11. przygotowywanie dla potrzeb wójta, a także w celu przedstawienia innym organom, ocen, sprawozdań, analiz i bieżących informacji związanych z merytorycznym zakresem działania re-feratu,
 12. rozpatrywanie interpelacji, wniosków i postulatów radnych oraz wniosków organów samorzą-dów mieszkańców wsi, przygotowywanie projektów odpowiedzi do podpisu wójta,
 13. rozpatrywanie skarg kierowanych do wójta i urzędu, badanie zasadności skarg, analizowanie źródeł i przyczyn ich powstawania, podejmowanie działań zapewniających należyte i terminowe załatwianie skarg, przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień oraz opracowywanie niezbędnych informacji o załatwieniu skarg i wniosków,
 14. udzielanie, we współpracy ze stanowiskiem ds. promocji gminy informacji środkom masowego przekazu o działalności i zamierzeniach w zakresie realizacji zadań, reagowanie na krytykę prasową i wykorzystanie jej dla pracy referatu,
 15. analizowanie przepisów prawa oraz zgłaszanie zmian do statutu i regulaminu urzędu, wynikają-cych ze zmiany obowiązujących przepisów, współdziałanie w tym zakresie z sekretarzem,
 16. wypisywanie i prowadzenie rejestru druków KP oraz druków ścisłego zarachowania dotyczą-cych spraw referatu,
 17. przygotowanie do archiwum dokumentów wytworzonych w referacie,
 18. przestrzeganie zasad kontroli zarządczej.

Google+

 

Kontakt

Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
22-107 Sawin
tel./fax 82 567 30 12
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
woj. lubelskie, pow. chełmski

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:30 - 15:30
Wtorek 08:00 - 16:00
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte

Wyszukiwarka

Opieka lekarska w porze nocnej i dni wolne od pracy

Pacjenci zaopcjowani od NZOZ „LUDI-MED” i „SAWIN-MED” od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego, oraz w soboty i niedziele, a także dni ustawowo wolne od pracy, mogą zgłaszać się w razie pogorszenia stanu zdrowia lub zagrożenia życia, do NZOZ „UNI-MED” Podstawowa Opieka Zdrowotna Nocna i Świąteczna, Ambulatorium i Wyjazdowa Opieka Lekarska i Pielęgniarska w Chełmie ul. Słowackiego 33 (tel. 781-193-999).

Publikacje do pobrania

Logo Gminy Sawin

Legislacja

Informacja przestrzenna

Oznakowanie obiektów turystycznych

oznakowanie

Filmy

Film promocyjny (2009 r.)

 

Gmina Sawin 10 lat w UE
- 24-25.05.2014 r.

Imieniny

Wczoraj: Roberta Eleonory
Dzisiaj : Marty Malgorzaty
Jutro: Romany Damiana
Pojutrze: Macieja Marka

Aktualnie na stronie...

Odwiedza nas 770 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik od 22.08.2008 r.

02718751
DzisiajDzisiaj1908
WczorajWczoraj2837
TydzieńTydzień7722
MiesiącMiesiąc60063
WszystkieWszystkie2718751
Twoje IP 54.144.205.182

Wyślij plik na skrzynkę

Wypełnij e-wniosek

Uzyskaj bezpłatny podpis

Uzyskaj profil zaufany

Zarządzaj firmą

Google+