Uchwały Rady Gminy

Zdjęcie z galerii

20200830_dozynki025
20200830_dozynki025
20200830_dozynki008
20200830_dozynki008
20200830_dozynki034
20200830_dozynki034
20200830_dozynki010
20200830_dozynki010
20200830_dozynki017
20200830_dozynki017
20200830_dozynki019
20200830_dozynki019
20200830_dozynki028
20200830_dozynki028
20200830_dozynki032
20200830_dozynki032
20200830_dozynki006
20200830_dozynki006
20200830_dozynki030
20200830_dozynki030
20200830_dozynki011
20200830_dozynki011
Do góry

Sesja VII - 26 kwietnia 2011 r.

Uchwała Nr VII/35/11 Rady Gminy Sawin z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Sawin na 2011 rok.

 

Uchwała Nr VII/36/11 Rady Gminy Sawin z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 

Uchwała Nr VII/37/11 Rady Gminy Sawin z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

Uchwała Nr VII/38/11 Rady Gminy Sawin z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.

 

Uchwała Nr VII/39/11 Rady Gminy Sawin z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Bukowie Wielkiej.

 

Uchwała Nr VII/40/11 Rady Gminy Sawin z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie aplikowania Gminy Sawin o środki unijne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działania: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, na realizację zadania pod tytułem „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Sawinie”.

 

Uchwała Nr VII/41/11 Rady Gminy Sawin z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn: „Dobry start - pewny sukces - indywidualizacja procesów nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych na terenie Gminy Sawin” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Podziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

 

Uchwała Nr VII/42/11 Rady Gminy Sawin z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości komunalnej.

 

Uchwała Nr VII/43/11 Rady Gminy Sawin z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Sawin do realizacji projektu pn: "Program edukacyjno-rozwojowy dla osób uzależnionych od alkoholu z terenu Gminy Sawin" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

 

Uchwała Nr VII/44/11 Rady Gminy Sawin z dnia 26 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 

Uchwała Nr VII/45/11 Rady Gminy Sawin z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 

Uchwała Nr VII/46/11 Rady Gminy Sawin z dnia 26 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Sawin na lata 2010-2032".

 

Uchwała Nr VII/47/11 Rady Gminy Sawin z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sawin.

 

Uchwała Nr VII/48/11 Rady Gminy Sawin z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin dla obszarów w miejscowości Sawin, jednostka A1.

 

Uchwała Nr VII/49/11 Rady Gminy Sawin z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin, jednostka strukturalna A dla obszarów w Miejscowości Sawin.

 

Uchwała Nr VII/50/11 Rady Gminy Sawin z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin dla obszarów w miejscowościach Bachus, Bukowa Wielka, Chutcze, Czułczyce, Czułczyce-Kolonia, Jagodne, Łowcza, Łukówek, Malinówka, Podpakule, Sajczyce, Średni Łan i Tomaszówka.

 
 
 
Powered by Phoca Download

Gmina Sawin informuje, że realizacja zadania pn.
Usuwanie wyrobów zawierających azbest

jest dotowana na podstawie umowy nr 078/2022/D/OZ z dnia 14.07.2022 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Kontakt

Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
22-107 Sawin
tel. (82) 567 30 12
fax. (82) 545 97 14
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
woj. lubelskie, pow. chełmski

Dostepność

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:30 - 15:30
Wtorek 08.00 - 16.00
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte

Wyszukiwarka

Planowane wyłączenia

Projekty

Publikacje do pobrania

Roczniki i sesje

Wyślij plik na skrzynkę

Wypełnij e-wniosek

Krajowa Mapa Zagrożeń

Uzyskaj profil zaufany

Zarządzaj firmą

Google+