Komisje Rady Gminy

KOMISJA REWIZYJNA:

1) Łukasz Traczyński – przewodniczący komisji,

2) Wojciech Adamowicz – członek komisji,

3) Zbigniew Krzanowski   – członek komisji.

 
KOMISJA BUDŻETOWA:
1) Halina Wołoszkiewicz – przewodnicząca komisji

2) Bogusława Głąb  – członek komisji,

3) Zbigniew Kloc  – członek komisji,

 

KOMISJA KULTURY, OŚWIATY, SPORTU I ZDROWIA:

1) Teresa Chlebio   – przewodnicząca komisji,

2) Piotr Hawryluk  – członek komisji,

3) Ryszard Skimina – członek komisji,

4) Dorota Żuk  – członek komisji.

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI:

1) Maria Kubiak-Skórzewska – przewodnicząca komisji.

2) Andrzej Kędzierwaski   – członek komisji,

 

 

 

Kod QR z bezpośrednim linkiem do powyższego artykułu.