Projekt „Gmina równych szans” - aktualności

Zdjęcie z galerii

20200830_dozynki019
20200830_dozynki019
20200830_dozynki034
20200830_dozynki034
20200830_dozynki010
20200830_dozynki010
20200830_dozynki027
20200830_dozynki027
20200830_dozynki025
20200830_dozynki025
20200830_dozynki014
20200830_dozynki014
20200830_dozynki009
20200830_dozynki009
20200830_dozynki021
20200830_dozynki021
20200830_dozynki020
20200830_dozynki020
20200830_dozynki031
20200830_dozynki031
20200830_dozynki012
20200830_dozynki012

Nowa strona internetowa

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-sawin

Projekt „Gmina równych szans” - aktualności

 

Podsumowanie projektu - prezentacja

(wersja .pdf)

 

Wystawa prac „Galeria możliwości”

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sawinie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Sawinie serdecznie zapraszają na wystawę prac artystyczno-plastycznych uczestników projektu „Gmina równych szans”. Wystawę można zwiedzać do 30 listopada 2012 r. w godzinach pracy biblioteki. Informujemy, że dla grup zorganizowanych (np. dzieci i młodzież szkolna) istnieje możliwość oprowadzenia po wystawie przez twórców prac po wcześniejszym uzgodnieniu (tel. 82 567 34 05).
Wszystkich zainteresowanych gorąco zapraszamy!

 

Przegląd Piosenki Turystycznej „Do plecaka piosenkę włóż”

26 października 2012 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sawinie odbył się Przegląd Piosenki Turystycznej pod hasłem „Do plecaka piosenkę włóż”. Organizatorami spotkania byli: Wójt Gminy Sawin, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Sawinie.

Przegląd Piosenki Turystycznej połączył kilka wydarzeń związanych z realizacją projektów. Po pierwsze był okazją do spotkania się środowiska instytucji wspierających osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne w ramach projektu „Gmina równych szans” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Po drugie był okazją do zaprezentowania umiejętności uczestników projektu „Od uzależnienia, choroby i zależności do zdrowej aktywności” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Trzecim powodem było rozstrzygnięcie konkursu plastycznego organizowanego w ramach projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja administracji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W przeglądzie Piosenki Turystycznej uczestniczyło 13 zespołów, byli to reprezentanci następujących placówek:

  • środowiskowych domów samopomocy (ŚDS w Krasnymstawie, ŚDS w Rejowcu Fabrycznym, ŚDS w Chełmie, ŚDS „Wrzos” w Wólce Leszczańskiej, Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Przystań” we Włodawie, ŚDS w Sawinie);
  • warsztatów terapii zajęciowej (WTZ w Rejowcu Fabrycznym, WTZ w Majdanie Zahorodyńskim, WTZ w Sawinie);
  • domów pomocy społecznej (DPS w Nowinach, DPS w Chojnie Nowym Pierwszym, DPS w Kaniem).

Specjalnymi gośćmi przeglądu były dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej w Sawinie. 

Wszystkie zespoły reprezentowały bardzo wysoki poziom artystyczny, cytując słowa Pani Jadwigi Szaluś „miało się wrażenie, że śpiewanie to jedyne zajęcie uczestników przeglądu”.

Wszyscy, z rąk Pana Wójta Gminy Sawin – Andrzeja Mazura, Pani Jolanty Król – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sawinie oraz Pani Jadwigi Szaluś - Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Sawin otrzymali zasłużone dyplomy i upominki.

Podczas spotkania odbyło się również rozstrzygnięcie konkursu plastycznego w ramach projektu „Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji” realizowanego przez Województwo Lubelskie, w ramach IV Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy na temat projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji”. 

Komisja Konkursowa w składzie: Andrzej Skóra – przewodniczący, Aneta Połajdowicz – członek, Dariusz Uhuruski – członek wyłoniła zwycięzców i przyznała dwa wyróżnienia.

Zwyciężyła Szkoła Podstawowa w Czułczycach, nauczyciel prowadzący – Ada Wróblewska, autorzy prac: Magdalena Pióro, Hubert Sitarczuk, Michał Sitarczuk, Kacper Krzywicki.

Wyróżnienia zdobyli:

  • Zespół Szkół w Sawinie - nauczyciel prowadzący Irena Mazurek, autorzy prac: Natalia Wrona, Aleksandra Gaj, Kacper Zbarachewicz, Kacper Tokarski;
  • Szkoła Podstawowa w Wólce Petryłowskiej – nauczyciel prowadzący: Karolina Fajks, autorzy prac: Roksana Dąbrowska, Sylwia Dudzisz, Kamila Lenc, Dominika Sawka.

Przegląd piosenki Turystycznej był również okazją do poznania uczestników projektu systemowego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie: „Od uzależnienia, choroby i zależności do zdrowej aktywności”. Uczestnicy podczas spotkania zaprezentowali swoje umiejętności z zakresu ozdabiania potraw metodą carwingową, przygotowany został krótki pokaz przygotowywania ozdób na potrawy oraz konkurs na najbogatszą, najciekawszą dekorację/rzeźbę wykonaną z warzyw i owoców. Laureaci tego konkursu otrzymali zestawy kosmetyków ufundowane przez firmę Dax Cosmetics. Dodatkowo dla dzieci przeprowadzony został konkurs z zakresu zdrowego stylu życia. Uczestnicy spotkania podziwiać mogli nakrycie stołu jesiennego przygotowanego jako ekspozycja. 

W trakcie poczęstunku zaproszeni goście mieli okazję skosztować bigosu przygotowanego na bazie starodawnego przepisu. 

Wszystkim osobom i instytucjom zaangażowany w organizację spotkania serdecznie dziękujemy!!!

 

 

Lokalne Forum na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego „POZNAĆ – BY ZROZUMIEĆ I POMÓC”

21 września 2012 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sawinie odbyło się Lokalne Forum na Rzecz Ochrony Zdrowia Psychicznego „Poznać – by zrozumieć i pomóc”. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Gmina równych szans” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej . 

 
W spotkaniu więzło udział oko 60 osób, byli to przedstawiciele lokalnego samorządu, starostwa powiatowego w Chełmie, dyrektorzy i pracownicy placówek oświatowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych gminy Sawin, dyrektorzy i pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z powiatu chełmskiego, włodawskiego, krasnostawskiego i łęczyńskiego oraz osoby niepełnosprawne oraz członkowie ich rodzin . 
Konferencja miała na celu promocję zdrowia psychicznego oraz upowszechnienie dobrych praktyk na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.
 
Konferencję otworzył Wójt Gminy Sawin – Andrzej Mazur, który przywitał wszystkie zgromadzone osoby oraz przybliżył założenia i zaplanowane działania w ramach projektu „Gmina równych szans”. 
 
W problematykę osób cierpiących na zaburzenia psychiczne wprowadziła Pani Ewa Oszust – inspektor Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Oddział Polityki Społecznej w Delegaturze w Chełmie, która zaprezentowała system oparcia społecznego dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne w powiecie chełmskim.
 
Kolejna kwestią wzbudzającą zainteresowanie uczestników forum było przedstawienie przez 
Anitę Hawryluk - lekarza psychiatry Oddziału Psychiatrycznego w Chełmie – tematu związanego z wczesną interwencją w zaburzeniach psychotycznych oraz standardy leczenia 
i monitorowania chorych ze schizofrenią. 
 
O znaczeniu rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji psychiatrycznej, która wpływa na poprawę funkcjonowania w różnych sferach życia – rodzinnego, społecznego i zawodowego mówiła Pani Agata Szabała – Walczuk – psycholog, pracownik dydaktyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.
 
W drugiej części spotkania zostały zaprezentowane dobre praktyki w pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne. Swoje doświadczenia i sukcesy zaprezentowały:
  • Zofia Stankiewicz – dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmie,
  • Jolanta Król –kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sawinie, prezes Stowarzyszenia Kobiet Gminy Sawin,
  • Agnieszka Dąbrowska– kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sawinie,
  • Wioletta Socha – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Sawinie.
 
Na zakończenie Forum został wyemitowany film, którego głównym bohaterem jest Paweł Seweryniuk – uczestnik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sawinie. 

 

Wyjazd integracyjny Wadowice-Kraków

W dniach 22-23.08.2012 r. odbył się integracyjny wyjazd w ramach projektu „GMINA RÓWNYCH SZANS” współfinasowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w którym uczestniczyła 50-osobowa grupa osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin i przyjaciół.

Podróż rozpoczęła się wczesnym rankiem, pierwszym punktem na trasie wyjazdu były Wadowice. Wadowice - miasto rodzinne błogosławionego Jana Pawła II, w którym niemalże na każdym kroku można spotkać akcenty papieskie. Wyraża się to nie tylko w nazwach ulic, placów ale także poprzez konkretne inicjatywy wynikające z nauczania naszego wielkiego rodaka. Miejsce, w którym jak sam mówił nasz Ojciec Święty „wszystko się zaczęło...”

Spacer Wadowickim Szlakiem Karola Wojtyły rozpoczęliśmy od spotkania z panią przewodnik przy pomniku Jana Pawła II. Kolejny punktem była Bazylika p.w. Ofiarowania Najświętszej Marii Panny - miejsce szczególne dla Jana Pawła II, tam został ochrzczony, przyjął Pierwszą Komunię Świętą, został bierzmowany, a także odprawił mszę prymicyjną. Odwiedzał go jako Papież podczas wszystkich trzech wizyt do Wadowic. W Bazylice znajdują się cztery kaplice: Kaplica Świętokrzyska, Kaplica św. Rodziny z chrzcielnicą, w której przyjął chrzest Karol Wojtyła, Kaplica Ukrzyżowania oraz Kaplica Błogosławionego Jana Pawła II, w której na ołtarzu spoczywa relikwiarz z krwią Jana Pawła II. 

Po chwili cichej modlitwy ruszyliśmy w stronę domu, w którym urodził się Karol Wojtyła oraz spędził dzieciństwo i młodość. Od 1984 roku w budynku tym mieści się Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II. Nie mogliśmy wejść do środka gdyż obecnie Muzeum jest w przebudowie, która potrwa planowo do wiosny 2013 r. Eksponaty z Domu Rodzinnego obejrzeliśmy w Domu Katolickim obok Bazyliki na specjalnie przygotowanej wystawie „Skarby mojego życia”.

Spacer po Wadowicach zakończyliśmy przy klasztorze „Na Górce” Ojców Karmelitów Bosych, który obejmuje zespól klasztorny wraz z domem pielgrzyma (miejsce naszego noclegu) i sanktuarium św. Józefa. W kościele Karol Wojtyła po pierwszej komunii św. Otrzymał szkaplerz, który zgodnie z wolą Jana Pawła II powrócił na wadowicki Karmel w 2005r. i jest umieszczony w specjalnym relikwiarzu.

Po duchowej podróżny śladami Jana Pawła II przyszła kolej na inne wrażenia..., ruszyliśmy do Parku Miniatur w Inwałdzie. 

Park Miniatur Świat Marzeń to niezwykłe miejsce położone nieopodal Wadowic, na powierzchni 75 tys. m2. W ciągu zalewie dwóch godzin odbyliśmy tam międzykontynentalną podróż przez Australię, Grecję, Włochy, Polskę, Chiny, Francję i Meksyk, gdzie podziwialiśmy miniaturowe budowle charakterystyczne dla każdego z tych państw. To niezwykłe doświadczenie, że w ciągu zaledwie kilku godzin można stanąć pod Wieżą Eiffla, na Placu św. Piotra, przy posągach Moai, pod Bramą Brandenburską, przy gondoli cumującej w kanale wodnym otaczającym Plac św. Marka czy koło Muru Chińskiego. Większość miniatur, których w Parku Miniatur Świat Marzeń jest ponad 50, wykonanych zostało w skali 1:25. Plac i Bazylika św. Piotra jest wykonana w skali 1:15, a kompleks wenecki - Plac św. Marka, Bazylika św. Marka, Dzwonnica św. Marka - w skali 1:10.

Dodatkową i dla niektórych osób „niezapomnianą” atrakcją był lunapark. Szczególnych emocji dostarczył nam „Pirat” - zabawa dla ludzi bardzo odważnych, gdzie emocje sięgają zenitu oraz „Koło młyńskie” z którego można było podziwiać bajeczny krajobraz Parku Miniatur Świat Marzeń i okolic. Pełni wrażeń, zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do Wadowic …

Kolejny dzień naszej podróży rozpoczęliśmy mszą świętą w Kościele św. Józefa ze specjalną modlitwą w naszej intencji. Następnie pożegnaliśmy urokliwe Wadowice i gościnny Dom Pielgrzyma i ruszyliśmy do Krakowa.

Zwiedzanie Krakowa zaczęliśmy od Powiśla i spaceru wzgórzami Wawelskimi, gdzie przywitał nas Smok Wawelski. Wawel to symbol Polski i najważniejszy punkt na mapie Krakowa dla wycieczek z całego świata. Miejsce magiczne gdzie czuje się historię tysiąca lat. Katedra na Wawelu wydaje się istnieć w świadomości Polaków jako najważniejsza świątynia w historii kraju. To z nią związane było życie królów Polski. W katedrze przyjmowali oni królewską koronę, zawierali śluby, chrzcili dzieci, a po śmierci składano tu ich szczątki. W kościele katedralnym na Wawelu pochowani są królowie Polski od Władysława I Łokietka do Augusta II Mocnego, a także członkowie rodzin królewskich. Na Wawelu spoczywają też wielcy wodzowie, m.in. Józef Poniatowski, Tadeusz Kościuszko, Józef Piłsudski, Władysław Sikorski, wieszczowie: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, a także krakowscy biskupi począwszy od św. Stanisława. Zwiedzając Wawel odwiedziliśmy miejsca spoczynku wszystkich wielkich osób, największym jednak chyba przeżyciem było odwiedzenie grobu pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich.

Opuszczając Wawel podążaliśmy w kierunku Rynku Głównego, przechodząc ulicą Kanoniczną, Grodzką i Franciszkańską, przy której mieści się Pałac Biskupi ze słynnym już „oknem papieskim”, gdzie papież Jan Paweł II podczas wizyt w Krakowie wieczorami pokazywał się w nim i rozmawiał z gromadzącą się pod budynkiem krakowską młodzieżą. 

Kolejne ważne miejsce w Krakowie, w którym szczęście mieliśmy być, to Bazylika Mariacka z przepięknym ołtarzem Wita Stwosza. W kościele tym w latach pięćdziesiątych posługę kapłańską pełnił młody ksiądz Karol Wojtyła. Z wierzy kościoła o godzinie 13.00 usłyszeliśmy hejnał mariacki.

Ostatnim punktem zwiedzania Krakowa były Podziemia Rynku Głównego - nowoczesne muzeum, w którym zobaczyliśmy jak funkcjonowało miasto Kraków od początków jego istnienia. Podziemna ekspozycja, będąca w istocie parkiem archeologicznym, ukazuje rolę Krakowa w średniowiecznej Europie, wraz z jego ponad 800-letnią tradycją handlu i rzemiosła.. Jest to niewątpliwie największe podziemne muzeum na świecie - ponad 4 tys. metrów kwadratowych. Jedną z licznych atrakcji muzeum jest szklana fontanna, łącząca podziemia z powierzchnią Rynku. Jej przeszklone dno umożliwia turystom na Rynku spojrzenie w głąb podziemnego muzeum i dokładnie pod fontanną zobaczą makietę średniowiecznego Krakowa. Patrzący z podziemi widzą poprzez dno fontanny Bazylikę Mariacką.

Zmęczeni, ale pełni wrażeń wróciliśmy do Sawina. Mam nadzieję, że uczestnicy wyjazdu będą miło wspominać chwile spędzone w Wadowicach i Krakowie, w miejscach niezwykle ważnych w dziejach historii naszego państwa i Kościoła.

 


Piknik integracyjny nad zalewem „Niwa”

20 lipca 2012 r. nad Zalewem „Niwa” w Sawinie odbył się piknik integracyjny organizowany w ramach projektu „Gmina równych szans” współfinasowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W spotkaniu brały udział osoby cierpiące na zburzenia psychiczne oraz ich rodziny i przyjaciele. 

Organizatorzy przygotowali szereg konkursów i konkurencji. Zadania były łatwe do wykonania, głównym ich celem była integracja pokoleniowa i rozwój aktywności własnej. Uczestnicy integracyjnego spotkania mieli również możliwość zaprezentowania swoich umiejętności muzycznych i kulinarnych podczas Turnieju Rodzin. Wszyscy aktywnie w nim uczestniczyli, wykazali się pomysłowością podczas wykonywania potraw z grilla. Na spotkaniu został wykorzystany zestaw piknikowy zakupiony ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. 

Piknik był okazja do degustacji potraw i dań z grilla, takich jak: pieczone kiełbaski, szaszłyki, grillowana cukinia, pieczony chleb z przyprawami. Dzięki aktywnemu udziałowi ludzi i wspaniałej pogodzie Piknik Rodzinny był udany.

 


Spotkanie organizacyjno-informacyjne

13 lipca 2012 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sawinie odbyło się spotkanie organizacyjno-informacyjne projektu „Gmina równych szans” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach konkursu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Podczas spotkania odbyła się promocja projektu. Zostały przedstawione cele i działania zaplanowane w ramach projektu „Gmina równych szans”. 

Na spotkanie przybyło 30 osób (osoby niepełnosprawne oraz członkowie ich rodzin i przyjaciele), wszyscy otrzymali materiały promocyjne. Chętne osoby wypełniły deklaracje uczestnictwa w projekcie oraz została utworzona lista osób chętnych do poszczególnych form zajęć. 

Dla inwestorów

O GMINIE SAWIN

--------------------------------------

DLACZEGO WARTO TU INWESTOWAĆ?

--------------------------------------

OFERTY LOKALIZACYJNE

--------------------------------------

WSPARCIE I KONTAKT

Kontakt

Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
22-107 Sawin
tel. (82) 567 30 12
fax. (82) 545 97 14
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
woj. lubelskie, pow. chełmski

Dostepność

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:30 - 15:30
Wtorek 08.00 - 16.00
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte

Wyszukiwarka

Planowane wyłączenia

Publikacje do pobrania

Wyślij plik na skrzynkę

Wypełnij e-wniosek

Krajowa Mapa Zagrożeń

Uzyskaj profil zaufany

Zarządzaj firmą

Google+