WTZ w Sawinie

Zdjęcie z galerii

20200830_dozynki022
20200830_dozynki022
20200830_dozynki018
20200830_dozynki018
20200830_dozynki027
20200830_dozynki027
20200830_dozynki032
20200830_dozynki032
20200830_dozynki016
20200830_dozynki016
20200830_dozynki026
20200830_dozynki026
20200830_dozynki023
20200830_dozynki023
20200830_dozynki017
20200830_dozynki017
20200830_dozynki015
20200830_dozynki015
20200830_dozynki001
20200830_dozynki001
20200830_dozynki035
20200830_dozynki035

Nowa strona internetowa

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: https://samorzad.gov.pl/web/gmina-sawin

Warsztaty Terapii Zajęciowej GOPS w Sawinie

Kierownik: Agnieszka Dąbrowska
22-107 Sawin
ul. Chełmska 5
tel. (082) 567 31 63
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sawinie rozpoczęły swoją działalność 19 grudnia 2003 roku, jako pierwsza tego typu instytucja dla osób niepełnosprawnych w powiecie chełmskim. Jednostką założycielską i prowadzącą jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie.

Placówka pobytu dziennego czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 i oferuje szeroki wachlarz usług rehabilitacyjno – usprawniających dla osób niepełnosprawnych przez 7 godzin dziennie.

Uczestnicy, którzy ze względu na rodzaj schorzenia nie są w stanie samodzielnie uczęszczać na zajęcia dowożeni są autobusem przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Warsztaty realizują zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. W zajęciach uczestniczy 25 osób niepełnosprawnych powyżej 16–tego roku życia mających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ze wskazaniem do udziału w terapii zajęciowej.

Realizacja tych zadań odbywa się poprzez m.in.:

 • ogólne usprawnianie,
 • rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
 • przygotowanie do życia w środowisku społecznym,
 • poprawy kondycji fizycznej i psychicznej,
 • rozwijania psychofizycznych sprawności niezbędnych do podjęcia pracy zawodowej,
 • rehabilitacja społeczna,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
 • rehabilitacja zawodowa – wykształcanie umiejętności zawodowych (obsługa urządzeń, umiejętność współpracy w grupie, plan pracy, itd.),
 • pomoc w uzyskaniu zatrudnienia (nauka pisania dokumentów aplikacyjnych, korzystanie z zasobów internetowych),
 • poradnictwo zawodowe (sposoby szukania pracy w Internecie odpowiedniej do swoich predyspozycji i możliwości),
 • szkolenia zawodowe (uczestnictwo w różnego rodzaju kursach i szkoleniach),
 • wizyty studyjne w zakładach pracy.

Dodatkowo:

 • załatwianie drobnych spraw na poczcie, w Urzędzie Gminy, w aptece, w banku, itp.
 • rozwijanie zainteresowań
 • kształtowanie właściwych postaw i umiejętności społecznych
 • zaznajomienie i wytłumaczenie praw osoby niepełnosprawnej
 • zapoznanie z organizacjami na rzecz osób niepełnosprawnych

 

W ramach działalności Warsztatu funkcjonuje pięć pracowni:

Pracownia gospodarstwa domowego to zajęcia uczące uczestników samodzielności w dziedzinie zaspokajania podstawowych funkcji życiowych. Uczą zaradności, odpowiedzialności i pracy zespołowej.

W pracowni uczestnicy zapoznają się z zasadami prowadzenia gospodarstwa domowego tj. wykonywania wszystkich czynności z zakresu gotowania – w tym sporządzania zup, sosów, sałatek, dań mięsnych, pieczenia ciast, wykonywania przetworów na zimę z owoców i warzyw oraz przygotowywania przekąsek. Ponadto osoby niepełnosprawne uczą się utrzymywania porządku na stanowisku pracy i w najbliższym otoczeniu; sprzątania, prania, prasowania, odkurzania, itp. Planują także posiłki, układają jadłospisy, budżety posiłków i listy zakupów, obsługi sprzętu AGD, a w wolnych chwilach uprawiania ogródka warzywnego i rabatek kwiatowych.

Pracownia Stolarska to nauka obróbki drewna. Pracownia oferuje swoim uczestnikom usprawnienie funkcji manualnych. W czasie trwania zajęć uczestnicy nabywają umiejętności obsługi urządzeń i elektronarzędzi stolarskich takich jak: cięcia drewna piłą kątową oraz prostą, przybijania gwoździ, posługiwania się zszywaczem tapicerskim, czyszczenia drewna papierem ściernym oraz wiertarką oscylacyjną, wiercenia wiertarką stołową oraz ręczną elektryczną i mechaniczną, klejenie ram oraz ikon, wycinania w sklejce oraz w drzewie wyrzynarką cienko brzeszczotową, polerowania drewna przy pomocy tarczy poleracyjnej, wyrównywania nierówności drewna przy pomocy taśmowej maszyny czyszczącej, posługiwania się szlifierką elektryczną, cięcia płótna, malowania. W pracowni powstaje wiele wyrobów: ramy do obrazów, podobrazia, ikony, kwiaty ze sklejki i drzewa lipowego, układanki drewniane, rybki, motylki i ptaszki ze sklejki przywieszane do sufitu, anioły ozdobne, wiatraki ogrodowe, różnego rodzaju statuetki, karmniki, świeczniki. Praktyczne zastosowanie nabytych umiejętności pozwala uczestnikom na dokonywanie różnych drobnych napraw, co podnosi u nich poczucie własnej wartości.

Pracownia poligraficzna. Uczestnicy pod nadzorem instruktora nabywają i utrwalają umiejętność obsługi komputera oraz osprzętu. Przy pomocy programów do edycji grafiki i edytorów tekstu tworzą projekty: prezentacji i plików multimedialnych, kartek okolicznościowych, plakatów, zaproszeń, folderów reklamowych oraz wizytówek. Uczą się także bezpiecznie i efektywnie poruszać po Internecie przy użyciu różnych przeglądarek i wyszukiwarek internetowych. Uczestnicy wdrażają się w zaawansowaną obsługę Eksploratora Windows, OpenOffice i Microsoft Office, pakietów antywirusowych programów oraz samej budowy jednostki. Dodatkowo podopieczni ćwiczą robienie zdjęć i nagrywanie filmów oraz obróbkę elektroniczną powstałych materiałów poprzez dodawanie efektów i korektę jakości obrazu. Cały czas świadczymy usługi poligraficzne. Prowadzona jest również aktywizacja zawodowa poprzez ćwiczenie pisania życiorysu i listu motywacyjnego, wyszukiwanie ofert pracy lub szkoleń na stronach tematycznie poświęconych karierze zawodowej i jej doskonaleniu. Trenowana jest umiejętność gospodarowania finansami oraz trening społeczny i orientacji w terenie. Prowadzone są rozmowy na różne tematy, zarówno o życiu jak i o komputerach. Poznawane są nowinki techniczne, omawiana jest przydatność komputerów i ich wykorzystanie w życiu codziennym.

Pracownia krawiecka. Praca w pracowni rozwija zdolności poznawcze, intelektualne, korzystnie wpływa na sprawność psychomotoryczną, uczy cierpliwości, dokładności i odwagi, aby rozpocząć pracę i starannie ją wykonać. Zajęcia w pracowni krawieckiej umożliwiają uczestnikom kształtowanie i rozwój zdolności manualnych w zakresie posługiwania się różnymi przyborami krawieckimi m.in. igłą, rozpruwaczem, nożycami, miarką, mydełkiem krawieckim, oraz obsługi żelazka, maszyny do szycia i overlocka. Podczas zajęć uczestnicy uczą się szycia ręcznego i maszynowego, haftowania ozdobnymi ściegami, filcowania wełny. Wyuczone umiejętności uczestnicy wykorzystują w praktyce podczas wykonywania zleconych poprawek krawieckich (skracanie i zwężanie różnego typu odzieży, wszywanie zamków, obszywanie firan i wszywanie taśmy ściągającej, zszywanie rozprutej odzieży itp.). Poznają także tajniki przygotowania wykrojów i szycia odzieży np. spódnicy, bluzki, sukienki czy stroi na przeglądy i przedstawienia. Pracownia krawiecka aktywnie bierze udział w przygotowaniu wytworów, które są sprzedawane na różnego rodzaju kiermaszach. W ramach zajęć w pracowni prowadzona jest rehabilitacja zawodowa, podczas której uczestnicy wykształcają sprawności psychofizyczne potrzebne do podjęcia zatrudnienia, uczą się pisania dokumentów aplikacyjnych, również prowadzone są pogadanki na temat pracy i jej znaczenie w życiu człowieka, praw i obowiązków pracownika, wyjeżdżają do zakładów krawieckich, aby zapoznać się z organizacją pracy w poszczególnych działach.

Pracownia rękodzielnicza. W pracowni stosowane są rodzaje terapii: socjoterapia, ergoterapia, arteterapia. Uczestnicy zdobywają umiejętności z zakresu hafciarstwa, tkactwa, zdobnictwa, wikliniarstwa, układania kompozycji kwiatowych, wykonywania stroików świątecznych. Powstają tu przepiękne serwetki, gobeliny, makramy, stroiki okolicznościowe, przedmioty dekoracyjne, opakowania na prezenty, księgi okolicznościowe, kartki okolicznościowe i świąteczne. Do prac wykorzystywane są dary natury takie jak: muszle, patyczki, suszki, kamienie, szyszki, itp. Poprzez wykonywanie prac rękodzielniczych uczestnicy pracowni mogą dać upust swojej wyobraźni, kształtują poczucie estetyki i wrażliwości na piękno. Podczas zajęć kształtowana jest cierpliwość, wytrwałość, poczucie odpowiedzialności za wykonywaną pracę oraz tak ważna umiejętność współpracy w zespole. Rozwijana jest samodzielność oraz wiara we własną użyteczność. Wykonywane prace charakteryzują się pomysłowością i różnorodnością zastosowanych technik. Zajęcia mają również na celu usprawnianie czynności manualnych, motoryki malej i dużej, ćwiczenie koordynacji wzrokowo–ruchowej oraz poprawienie sprawności czynności samoobsługowych w życiu codziennym.

Podczas zajęć w pracowniach powstają różnego rodzaju wytwory, które można później nabyć na organizowanych przez WTZ kiermaszach, bądź na miejscu w warsztatach.

Środki zgromadzone w ten sposób przeznaczone są na wypoczynek i rehabilitację społeczną uczestników, np. na: wycieczki, wyjazdy do kina, itp.

Oprócz zajęć w pracowniach podstawowych prowadzone są także zajęcia dodatkowe uwzględniające psychofizyczne możliwości uczestników a także ich zainteresowania i uzdolnienia. Obejmują m.in. zajęcia plastyczne, muzykoterapię, zajęcia z psychologiem, rehabilitacja ruchową i zajęcia usprawniające, udział w imprezach kulturalno – oświatowych, zajęcia z koła fotograficznego i teatralno – tanecznego, rekreacje, wypoczynek, wycieczki.

Warsztaty Terapii Zajęciowej aktywnie uczestniczą również w działaniach na rzecz społeczności lokalnej włączając się w różne przedsięwzięcia i inicjatywy. Są to m.in.:

 • usługi poligraficzne, stolarskie, krawieckie, rękodzielnicze i z zakresu gospodarstwa domowego,
 • uprawa sadzonek, projektowanie klombów i zasadzanie ich kwiatami na terenie miejscowości Sawin,
 • działania na rzecz integracji społecznej,
 • realizacja projektów,
 • współpraca z instytucjami i organizacjami,
 • promocja gminy.

Warsztaty Terapii Zajęciowej są instytucją otwartą na każdą formę współpracy i pomocy nie tylko osobom niepełnosprawnym ale również innym grupom społecznych. W godzinach popołudniowych już od kilku lat działa Nieformalna Grupa Aktywności Lokalnej „Przystań” skupiająca m. in: osoby starsze, nieaktywne zawodowo, kobiety, osoby w średnim wieku i inne, które chcą aktywnie i twórczo spędzić wolny czas. W ramach cotygodniowych spotkań odbywają się zajęcia usprawniające (nording walking, ćwiczenia na sprzęcie), spotkania okolicznościowe: wigilie, śniadania wielkanocne, spotkania przy ognisku, wycieczki np. do Krainy Rumianku, Nałęczowa, itp.

Hasłem przewodnim działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej GOPS w Sawinie są słowa zaczerpnięte z tekstu piosenki Jonasza Kofty pt. ”Ta Ziemia” cyt.: „Wśród swoich ludzkich spraw, pamiętaj nie jesteś sam”.

Jesteśmy dla ludzi i z ludźmi, bo tak naprawdę to człowiek nadaje sens życia drugiemu człowiekowi, pozwala inaczej spojrzeć na problem, chorobę, niepełnosprawność czy samotność. Sami często jesteśmy bezradni, w grupie możemy sobie nawzajem pomóc, zrozumieć i po prosu pobyć razem.

Zapraszamy wszystkich chętnych mających pomysły na aktywizację społeczności lokalnej do współpracy z naszą placówką.

Budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej GOPS w Sawinie.Autobus do przewozu uczestników przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.Pracownia gospodarstwa domowego.Pracownia stolarska.Pracownia poligraficzna.Pracownia krawiecka.Pracownia rękodzielnicza.Rehabilitacja społeczna – wycieczka nad Jezioro Białe.Rehabilitacja ruchowa – zajęcia w sali rehabilitacyjnej.Rehabilitacja ruchowa – zajęcia w sali rehabilitacyjnej.Rehabilitacja ruchowa – zajęcia w sali rehabilitacyjnej.Zajęcia usprawniające – udział w zawodach sportowych.Prace wykonane przez Uczestników WTZ.Folder reklamowy placówki zaprojektowany przez uczestników pracowni poligraficznej.Folder reklamowy placówki zaprojektowany przez uczestników pracowni poligraficznej.Kartka pocztowa promująca Gminę Sawin.Kartka pocztowa promująca Gminę Sawin.Kartka pocztowa promująca Gminę Sawin.Kartka pocztowa promująca Gminę Sawin.Dyplom pasowania na przedszkolaka – praca na zlecenie.Podziękowanie – pomysł dyplomu na zakończenie projektu.Wizytówka reklamowa zaprojektowana w placówce.Wizytówka reklamowa zaprojektowana w placówce.Wizytówka WTZ.Wizytówka WTZ.Wizytówka WTZ.Projekt zaproszenia na zlecenie.Projekt zaproszenia na zlecenie.Projekt zaproszenia na zlecenie.Projekt zaproszenia.Zajęcia dodatkowe – zdjęcie wykonane przez uczestników WTZ podczas zajęć koła fotograficznego.Zajęcia dodatkowe – zdjęcie wykonane przez uczestników WTZ podczas zajęć koła fotograficznego.Zajęcia dodatkowe – zdjęcie wykonane przez uczestników WTZ podczas zajęć koła fotograficznego.Zajęcia dodatkowe – zdjęcie wykonane przez uczestników WTZ podczas zajęć koła fotograficznego.Zajęcia dodatkowe – zdjęcie wykonane przez uczestników WTZ podczas zajęć koła fotograficznego.Zajęcia dodatkowe – zdjęcie wykonane przez uczestników WTZ podczas zajęć koła fotograficznego.Zajęcia dodatkowe – zdjęcie wykonane przez uczestników WTZ podczas zajęć koła fotograficznego.Zajęcia dodatkowe – zdjęcie wykonane przez uczestników WTZ podczas zajęć koła fotograficznego.Zajęcia dodatkowe – zdjęcie wykonane przez uczestników WTZ podczas zajęć koła fotograficznego.Zajęcia dodatkowe – zdjęcie wykonane przez uczestników WTZ podczas zajęć koła fotograficznego.Wizyta studyjna w ZAZ „U Pana Cogito” w Krakowie.Rehabilitacja zawodowa – Wizyta studyjna w zakładzie pracy Cora–Tex w Krasnymstawie.Rehabilitacja zawodowa – udział w Targach Przedsiębiorczości „MIX możliwości”.Rehabilitacja zawodowa – udział w Targach Przedsiębiorczości „MIX możliwości” – otrzymanie pierwszego miejsca za najbardziej promujące i atrakcyjne stoisko promujące przedsiębiorczość społeczną.Integracja społeczna – wizyta i wspólne zajęcia uczniów z Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM”.Integracja Społeczna – Święto pieczonego ziemniaka z dziećmi z Przedszkola Samorządowego w Sawinie.Działania na rzecz społeczności lokalnej – uprawa sadzonek, projektowanie klombów i zasadzanie ich kwiatami na terenie miejscowości Sawin wysadzone kwiaty wg własnego projektu.Działania na rzecz społeczności lokalnej – uprawa sadzonek, projektowanie klombów i zasadzanie ich kwiatami na terenie miejscowości Sawin wysadzone kwiaty wg własnego projektu.Realizacja projektu na rzecz dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.Realizacja projektu działania na rzecz seniorów – wyrób biżuterii.Realizacja projektu działania na rzecz seniorów – Nording walking.Działania na rzecz seniorów – zajęcia fitness.Współpraca między pokoleniowa – seniorzy, osoby niepełnosprawne i ich rodziny.

Zdjęcie wykonane przez uczestników WTZ.

Dla inwestorów

O GMINIE SAWIN

--------------------------------------

DLACZEGO WARTO TU INWESTOWAĆ?

--------------------------------------

OFERTY LOKALIZACYJNE

--------------------------------------

WSPARCIE I KONTAKT

Kontakt

Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
22-107 Sawin
tel. (82) 567 30 12
fax. (82) 545 97 14
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
woj. lubelskie, pow. chełmski

Dostepność

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:30 - 15:30
Wtorek 08.00 - 16.00
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte

Wyszukiwarka

Planowane wyłączenia

Publikacje do pobrania

Wyślij plik na skrzynkę

Wypełnij e-wniosek

Krajowa Mapa Zagrożeń

Uzyskaj profil zaufany

Zarządzaj firmą

Google+