Archiwum
Gminny Dzień Kobiet - 10 marca 2019 r.
Gminny Dzień Kobiet - 10 marca 2019 r.
Gminny Dzień Kobiet - 10 marca 2019 r.
Gminny Dzień Kobiet - 10 marca 2019 r.
Gminny Dzień Kobiet - 10 marca 2019 r.
Gminny Dzień Kobiet - 10 marca 2019 r.
Gminny Dzień Kobiet - 10 marca 2019 r.
Gminny Dzień Kobiet - 10 marca 2019 r.
Gminny Dzień Kobiet - 10 marca 2019 r.
Gminny Dzień Kobiet - 10 marca 2019 r.
Gminny Dzień Kobiet - 10 marca 2019 r.
Gminny Dzień Kobiet - 10 marca 2019 r.
Gminny Dzień Kobiet - 10 marca 2019 r.
Gminny Dzień Kobiet - 10 marca 2019 r.
Gminny Dzień Kobiet - 10 marca 2019 r.
Gminny Dzień Kobiet - 10 marca 2019 r.
Gminny Dzień Kobiet - 10 marca 2019 r.
Gminny Dzień Kobiet - 10 marca 2019 r.
Gminny Dzień Kobiet - 10 marca 2019 r.
Gminny Dzień Kobiet - 10 marca 2019 r.
Gminny Dzień Kobiet - 10 marca 2019 r.
Gminny Dzień Kobiet - 10 marca 2019 r.

Archiwum

Filtr
 • ?a?oba narodowa

      Prezydent Lech Kaczy?ski og?osiż ?a?ob? narodow? po katastrofie, kt?ra nast?piża w sobot? wieczorem (28.01.2006 r.) w centrum targowym w Katowicach. B?dzie ona obowiżzywa? od godz. 16 w niedziel? do ?rody, 1 lutego, w??cznie. Oficjalnie prezydent og?osiż ?a?ob? podczas konferencji prasowej w Katowicach.

      W trakcie ?a?oby flagi pa?stwowe - jak napisano w rozporzłdzeniu prezydenta - bądź opuszczone do po?owy
  ...
 • Sprzedaż działki komunalnej Nr 17/7 położonej w ?rednim ?anie

  OGŁOSZENIE

      Wójt Gminy Sawin ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki komunalnej Nr 17/7 o powierzchni 0.22 ha położonej we wsi Średni Łan. Księga Wieczysta Nr 52379.
      Funkcja nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego - teren u?ytk?w rolnych.
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

  ZAWIADOMIENIE
  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

      Na podstawie art. 61  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z p???. zm.), art. 32, art. 46 ust. 3, art. 46a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 z p??n. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Pana Jacka Popielarza zam.
  ...
 • Sprzedaż działki Nr 81 położonej w Podpakulu

  WYKAZ

      Wójt Gminy Sawin przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu dzia?k? Nr 81 o powierzchni 2.24 ha po?o?on? w obr?bie wsi Podpakule. Księga Wieczysta Nr 42196. Funkcja nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: teren le?ny.
      Cena wywoławcza: Warto?? gruntu - 1.313 zł, warto?? drzewostanu - 10.874 zł, razem - 12,187 zł (Dwana?cie tysięcy sto osiemdziesiżt siedem
  ...
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2006 roku

  OGŁOSZENIE O KONKURSIE

      Dzia?aj?c na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873 z p??n. zm.) W?JT GMINY SAWIN OG?ASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA realizację ZADA? PUBLICZNYCH GMINY W 2006 ROKU.

 • Sprzedaż działki komunalnej Nr 184/3 położonej we wsi Chutcze

  OGŁOSZENIE

      Wójt Gminy Sawin ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki komunalnej Nr 184/3 o pow. 7603 m2 położonej we wsi Chutcze wraz z zabudowaniami. Księga Wieczysta Nr 38770.
      Funkcja nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: teren pod Usługi.
 • Sprzedaż lokali mieszkalnych w stanie surowym

  OGŁOSZENIE

      Wójt Gminy Sawin ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych w stanie surowym Nr 7 o pow. 77,00 m2 i Nr 9 o powierzchni 77,30 m2 usytuowanych na II piżtrze w budynku Domu Nauczyciela w Sawinie przy ul. Stodoły 3 obr?b Sawin wraz z przynale?nymi do nich prawami tj. udzia?em wynoszłcym 7700/143850 części dla lokalu Nr 7 i 7730/143850 części dla lokalu Nr 9
  ...
 • Sprzedaż działki Nr 17/7 położonej w ?rednim ?anie

  WYKAZ

      Wójt Gminy Sawin przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu dzia?k? Nr 17/7 o pow. 0.22 ha KW 52379 po?o?on? w ?rednim ?anie obr?b Średni Łan bez zabudowa?.
      Funkcja nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: teren u?ytk?w rolnych.
  Cena wywoławcza:
      Dz. Nr 17/7 - 816 zł (słownie: Osiemset szesna?cie złotych ) - zwolnione z VAT.
 • Najem na okres do 3 lat lokalu u?ytkowego

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU
   
      Wójt Gminy Sawin ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem na okres do 3 lat lokalu u?ytkowego stanowiżcego w?asno?? komunaln? Gminy Sawin,po?o?onego w Sawinie.
      Oznaczenie lokalu:
  Lokal u?ytkowy o powierzchni 26,30m2 usytuowany w budynku przy ul. Rynek 19A.
 • I Rajd ?ladami Powstania Styczniowego

  POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
  ODDZIA? im. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO W ChełmIE
  Urząd MIASTA Chełm
  Wydzia? Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
  STAROSTWO POWIATOWE w ChełmIE
  Wydzia? O?wiaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki
  Urząd GMINY SAWIN
  zapraszaj? na

  I RAJD "?LADAMI POWSTANIA STYCZNIOWEGO"
  16 LISTOPADA 2005 r.

  Informacje i zg?oszenia w biurze Oddzia?u PTTK w
  ...

Kontakt

Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
22-107 Sawin
tel./fax 82 567 30 12
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
woj. lubelskie, pow. chełmski

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:30 - 15:30
Wtorek 08.00 - 16.00
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte

Wyszukiwarka

Zamieszczono w związku z przesłaną petycją.

Publikacje do pobrania

Wyślij plik na skrzynkę

Wypełnij e-wniosek

Krajowa Mapa Zagrożeń

Uzyskaj profil zaufany

Zarządzaj firmą

Google+