Archiwum
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Archiwum

Filtr
 • Remont dr?g gruntowych gminnych na terenie gminy Sawin

  OGŁOSZENIE
  O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
  (zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy Prawo Zam?wie? Publicznych)

   
  1. zamawiający: Gmina Sawin, 22-107 Sawin ul. Chutecka 12.
  2. Przedmiot zam?wienia: "Remont dr?g gruntowych gminnych na terenie gminy Sawin".
  3. Termin realizacji zam?wienia: od dnia 15.04.2005 r. do dnia 31.10.2005 r.
 • Pomoc przy wype?nianiu wniosk?w na dop?aty obszarowe

  OGŁOSZENIE
   
      Pracownicy Lubelskiego O?rodka Doradztwa Rolniczego - PZDR w Chełmie udzielaj? pomocy dla rolnik?w przy wype?nianiu wniosk?w na dop?aty obszarowe w ka?dy poniedziałek i środę w godz. 8.00 - 15.00 (od dnia 15 marca 2005 r. - do 15 maja 2005 r.) w siedzibie Urzędu Gminy Sawin (sala konferencyjna, GCI).
 • Informacja

      Zarzłd Wsp?lnoty Gruntowej w Sawinie przypomina członkom o potrzebie zło?enia podania na dzier?aw? dzia?ek Wsp?lnoty. Termin składania deklaracji dla członk?w up?ywa dnia 31 marca 2005 r.
      W podaniu niezb?dne jest okre?lenie powierzchni zadeklarowanej dzier?awy i ewentualnego miejsca po?o?enia. Formularze druk?w poda? można uzyskał w sekretariacie Urzędu Gminy Sawin. Tam te? można składa? deklaracje dzier?awne....
 • Sprzedaż działki komunalnej - Podpakule dz. nr 81

  OGŁOSZENIE
   
      Wójt Gminy Sawin ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki komunalnej Nr 81 o pow. 2,24 ha - KW 42196 położonej we wsi Podpakule obr?b Podpakule. Funkcja nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: teren le?ny.
      Cena wywoławcza: 12.187 zł (grunt le?ny zwolniony z podatku VAT) (słownie:
  ...
 • Sprzedaż działki komunalnej - Petry??w dz. nr 212, 213/2

  OGŁOSZENIE
   
      Wójt Gminy Sawin ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dzia?ek komunalnych Nr 212 o pow. 2.100 m2 - KW 37950 oraz działki Nr 213/2 o pow. 1.300 m2 - KW 41466 po?o?onych we wsi Petry??w obr?b Petry??w.
      Funkcja nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: teren zabudowy zagrodowej.
      Cena wywoławcza:
  1. Dzia?ka Nr 212...
 • Sprzedaż działki komunalnej - Chutcze dz. nr 57, 178

  OGŁOSZENIE
   
      Wójt Gminy Sawin ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dzia?ek komunalnych Nr 57 o pow. 1.900 m2 i Nr 178 o pow. 2.700 m2 po?o?onych we wsi Chutcze obr?b Chutcze. Księga Wieczysta Nr 37150. Funkcja nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: teren zabudowy zagrodowej.
      Cena wywoławcza:
  1. Dzia?ka Nr 57 netto - 2.896 zł
  ...
 • Pro?ba o powiadamianie os?b o Zje?dzie Sawiniak?w

      Regionalne Towarzystwo Gminy Sawin informuje, że w dniach 04-05 czerwca 2005 r. odbędzie się II Og?lnopolski Zjazd Sawiniak?w.
      Organizatorzy proszł o powiadamianie o Zje?dzie os?b zwiżzanych z terenem Gminy Sawin i przekazywanie ich adres?w do Gminnej Biblioteki Publicznej w Sawinie lub przesy?anie na adres gbp@sawin.pl w terminie do dnia 31 marca 2005 roku.
 • Wykonanie otwor?w obserwacyjnych "piezometry" na terenie sk?adowiska odpad?w

  OGŁOSZENIE
  O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
  (zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy Prawo Zam?wie? Publicznych)

   
  1. zamawiający: Gmina Sawin, 22-107 Sawin, ul.Chutecka 12.
  2. Przedmiot zam?wienia: "Wykonanie dw?ch otwor?w obserwacyjnych "piezometry" na terenie sk?adowiska odpad?w w miejscowości Malin?wka.
  3. Termin realizacji zam?wienia: do dnia 30 kwietnia 2005 roku.
 • ?yczenia Bo?onarodzeniowe i Noworoczne

  ?yczenia Bo?onarodzeniowe i Noworoczne...
 • Zapytanie o cenę

      Urząd Gminy Sawin poszukuje wykonawcy 2 piezometr?w na gminnym sk?adowisku odpad?w komunalnych we wsi Malin?wka.
      Prosimy o podanie ceny netto oraz terminu wykonania tych Urzłdze? z uwzgl?dnieniem wszystkich niezbędnych koszt?w.
      Oferty można składa? w terminie do 31.01.2005 r. na adres: Urząd Gminy Sawin, 22-107 Sawin, ul. Chutecka 12 lub przes?a? droga elektroniczn? na adres: ug@sawin.pl....

Kontakt

Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
22-107 Sawin
tel./fax 82 567 30 12
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
woj. lubelskie, pow. chełmski

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:30 - 15:30
Wtorek 08:00 - 16:00
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte

Wyszukiwarka

Publikacje do pobrania

Wyślij plik na skrzynkę

Wypełnij e-wniosek

Krajowa Mapa Zagrożeń

Uzyskaj profil zaufany

Zarządzaj firmą

Google+