Archiwum
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Archiwum

Filtr
 • Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dzia?ek w Sawinie

  OGŁOSZENIE

  Wójt Gminy Sawin ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nast?puj?cych dzia?ek: Nr 66 o pow. 0,51 ha; Nr 666 o pow. 0,06 ha; Nr 88 o pow. 0,17 ha; Nr 610 o pow. 0,04 ha; Nr 612 o pow. 0,01 ha; Nr 611 o pow. 0,01 ha po?o?onych w Sawinie obr?b Sawin ark. 2 bez zabudowa? KW 69401.

  Funkcja nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: teren zabudowy zagrodowej,

  ...
 • Chro?my pszczo?y przed zatruciem

  WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
  OCHRONY RO?LIN I NASIENNICTWA
  W LUBLINIE
  DELEGATURA W ChełmIE

  KOMUNIKAT z dnia 11 maja 2006 r.

  CHRO?MY PSZCZO?Y PRZED ZATRUCIEM!
   
  Stosuj?c chemiczne ?rodki ochrony ro?lin należy przestrzega? zasad Dobrej Praktyki Ochrony Ro?lin, której naczeln? zasad?
  ...
 • Informacja dla rolnik?w

  ROLNIKU!

  W związku z wej?ciem w ?ycie l kwietnia 2006 roku Rozporzłdzenia Komisji (WE) 181/2006, dotyczłcego wymogów przy stosowaniu nawozów organicznych i dodatków do wzbogacania gleby

  INFORMUJEMY:

  1. Rolnik kupuj?cy polepszacze gleby ma obowiżzek powiadomienia Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego dla miejsca stosowania o zamiarze ich
  ...
 • Ulotka dla hodowc?w utrzymuj?cych ?winie

  HODOWCO ?Wiż PAMiżTAJ!

  Zgodnie z przepisami rozporzłdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2003 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierzłt gospodarskich (Dz. U. 167, póz. 1629 z późn. zm.):

  1. ?winie należy karmiż co najmniej raz dziennie, przy czym ?winiom utrzymywanym grupowo zapewnia się dost?p do paszy w tym samym czasie.

  ...
 • Informacja o wyborze oferty - budowa boiska sportowego w Czułczycach

  Informacja o wyborze oferty
    (na podstawie art. 92 pzp)
   
  Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości  Czułczyce
   
 • Budowa sieci wodociągowej - etap III w ulicy Lubelskiej i Podgrabowej w miejscowości Sawin

  herb logo_zporr logo_ue

  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  Dzia?anie:
  ...
 • Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Sawin

  herb logo_zporr logo_ue

  Sektorowy Program Operacyjny

  Dzia?anie:
  ...
 • Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Sawin

  herb logo_zporr logo_ue

  Sektorowy Program Operacyjny

  Dzia?anie:
  ...
 • Zawody sportowo-po?arnicze w Sawinie

  W dniu 7 maja 2006 r. na boisku sportowym w Sawinie odby?y się zawody sportowo-po?arnicze, w których wziż?y udzia? Ochotnicze Straże Po?arne z terenu gmin: Wierzbica i Sawin. Startowa?y 32 dru?yny w trzech kategoriach: OSP - 16 dru?yn, MDP dziewczłce - 4 dru?yny, MDP ch?opiżce - 12 dru?yn. W zawodach zwyciż?y?y: OSP Wólka Petryłowska (gm. Sawin), MDP dziewczłca i ch?opcy Wierzbica.

  Organizatorami zawodów byli

  ...
 • Informacja o wyborze oferty - remont dr?g gruntowych zakup ?u?lu, remont przepust?w i nawierzchni

  Informacja o wyborze oferty
    (na podstawie art. 92 pzp)
   
  Remont dróg gruntowych gminnych na terenie Gminy Sawin - zakup ?u?lu, remont przepustów drogowych i remont nawierzchni asfaltowych

Kontakt

Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
22-107 Sawin
tel./fax 82 567 30 12
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
woj. lubelskie, pow. chełmski

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:30 - 15:30
Wtorek 08.00 - 16.00
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte

Wyszukiwarka

Publikacje do pobrania

Wyślij plik na skrzynkę

Wypełnij e-wniosek

Krajowa Mapa Zagrożeń

Uzyskaj profil zaufany

Zarządzaj firmą

Google+