Archiwum
Przebudowa Drogi - Radzanów
Przebudowa Drogi - Radzanów
Przebudowa Drogi - Radzanów
Przebudowa Drogi - Radzanów
Przebudowa Drogi - Radzanów
Przebudowa Drogi - Radzanów
Przebudowa Drogi - Radzanów
Przebudowa Drogi - Radzanów
Przebudowa Drogi - Radzanów
Przebudowa Drogi - Radzanów
Przebudowa Drogi - Radzanów
Przebudowa Drogi - Radzanów
Przebudowa Drogi - Radzanów
Przebudowa Drogi - Radzanów
Przebudowa Drogi - Radzanów
Przebudowa Drogi - Radzanów
Przebudowa Drogi - Radzanów
Przebudowa Drogi - Radzanów
Przebudowa Drogi - Radzanów
Przebudowa Drogi - Radzanów
Przebudowa Drogi - Radzanów
Przebudowa Drogi - Radzanów

Archiwum

Filtr
 • Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasiżku szkolnego

      Informuj?, że można ju? składa? wnioski o przyznanie stypendium szkolnego/zasiżku szkolnego w roku szkolnym 2005/2006. Termin zło?enia wniosku up?ywa 15 września 2005 r.
      Druk wniosku można otrzyma? w Urzędzie Gminy Sawin (pok?j nr 9) lub pobra? z naszej strony: Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasiżku szkolnego w roku szkolnym 2005/2006.

  ...
 • Dowo?enie i odwo?enie uczniżw w roku szkolnym 2005/2006

  OGŁOSZENIE
  O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
  (zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy Prawo Zam?wie? Publicznych)

  1. zamawiający: Gmina Sawin, 22-107 Sawin ul. Chutecka 12.
  2. Przedmiot zam?wienia: "Dowo?enie i odwo?enie uczniżw do Szkoły Podstawowej w Czułczycach i Bukowie Wielkiej oraz do Zespo?u Szkół w Sawinie w roku szkolnym 2005/2006".
  3. Termin realizacji zam?wienia: od dnia 01.09.2005 r. do dnia 24.06.2006 r.
  ...
 • Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora szko?y

      Wójt Gminy Sawin ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Bukowie Wielkiej
  1. Do konkursu może przyst?piż osoba, kt?ra spe?nia wymagania wynikające z rozporzłdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymaga?, jakim powinna odpowiada? osoba zajmuj?ca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczeg?lnych typach szk?? i plac?wek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz.
  ...
 • Remont pompowni pr??niowo-t?ocznej przy ul. Nowoprojektowanej w Sawinie

  OGŁOSZENIE
  O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
  (zgodnie z ustaw? Prawo Zam?wie? Publicznych)

  1. zamawiający: Gmina Sawin, 22-107 Sawin ul.Chutecka 12 tel/fax (082)567-30-12
  2. Przedmiot zam?wienia: "Remont pompowni pr??niowo-t?ocznej przy ulicy Nowoprojektowanej w Sawinie". Nie dopuszcza się składania ofert czł?ciowych, ani wariantowych.
  3. Termin realizacji zam?wienia: do dnia 31 października 2005 roku.
 • Laureaci konkursu Bieda i środowisko naturalne - 2005

      So?ectwo Sajczyce i Regionalne Towarzystwo Gminy Sawin bra?y udzia? w konkursie Bieda i środowisko naturalne - edycja 2005 i wygra?y dwa granty (Sajczyce - 8.847 zł, RTGS - 10.000 zł) na zakup rozdrabniaczy do ga??zi.
      Poniżej podaj? opisy projekt?w oraz zdj?cia ze spotkania z okazji rozstrzygniżcia konkursu, kt?re odbyło się 22 czerwca w siedzibie Banku Inicjatyw Spo?eczno-Ekonomicznych w Warszawie.
 • Uwaga na barszcz Sosnowskiego

      Zarzłd Chełmskich Park?w Krajobrazowych w Chełmie informuje, że stwierdzono ju? pierwszy przypadek poparze? liż?mi ro?liny zwanej barszczem Sosnowskiego. Poszkodowana została kobieta jad?ca rowerem przez ?r?dpolne drogi w miejscowości Horodyszcze. Kobieta zg?osiża się do lekarza, gdy? na r?kach pojawiży się b?ble i rumie?. Trwaj?ca ju? dwa tygodnie kuracja ko?czy się bardzo brzydkimi bliznami.
      Prosimy pamiżta?, aby w każdym
  ...
 • Zaproszenie na zebranie

      Zarzłd Sp??ki do zagospodarowania Wsp?lnoty Gruntowej w Sawinie zaprasza na zebranie informacyjne Sp??ki, kt?re odbędzie się w dniu 26 czerwca 2005 r. (niedziela) o godz. 13.00 w sali O?rodka Kultury w Sawinie.
  Proponowany porzłdek zebrania:
      1. Otwarcie.
      2. Wyb?r przewodniczłcego zebrania.
      3. Sprawozdanie z dzia?alno?ci Zarzłdu od dnia 4.03.2005 r.
      4.
  ...
 • Sprzedaż działki komunalnej Nr 134/4 położonej we wsi Łowcza-Kolonia

  OGŁOSZENIE
   
      Wójt Gminy Sawin ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki komunalnej Nr 134/4 o pow. 2722 m2 - KW 36903 położonej we wsi Łowcza-Kolonia obr?b Łowcza-Kolonia. Funkcja nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: teren pod zabudow? - Usługi.
      Cena wywoławcza: Warto?? gruntu - 5.581,48 zł (zwolniony z VAT), studni
  ...
 • Sprzedaż działki komunalnej Nr 81 położonej we wsi Podpakule

  OGŁOSZENIE
   
      Wójt Gminy Sawin ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki komunalnej Nr 81 o pow. 2,24ha - KW 42196 położonej we wsi Podpakule obr?b Podpakule. Funkcja nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: teren le?ny.
      Cena wywoławcza: 12.080 zł (grunt le?ny zwolniony z podatku VAT) (słownie: dwana?cie tysięcy
  ...
 • Sprzedaż dzia?ek komunalnych Nr 57 i Nr 178 po?o?onych we wsi Chutcze

  OGŁOSZENIE
   
      Wójt Gminy Sawin ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż dzia?ek komunalnych Nr 57 o pow. 1900 m2 i Nr 178 o pow. 2700 m2 po?o?onych we wsi Chutcze obr?b Chutcze. Księga Wieczysta Nr 37150. Funkcja nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: teren zabudowy zagrodowej.
      Cena wywoławcza:...

 
 

Kontakt

Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
22-107 Sawin
tel./fax 82 567 30 12
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
woj. lubelskie, pow. chełmski

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:00 - 14:00
Wtorek 07:00 - 14:00
Środa 07:00 - 14:00
Czwartek 07:00 - 14:00
Piątek 07:00 - 14:00
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte

Wyszukiwarka

Publikacje do pobrania

Usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Gmina Sawin informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbestjest dotowana na podstawie umowy nr 137/2018/D/OZ z dnia 08.06.2018 r. zawartej
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

Logo Gminy Sawin

Legislacja

Informacja przestrzenna

Oznakowanie obiektów turystycznych

oznakowanie

Film promocyjny (2009 r.)

Aktualnie na stronie...

Odwiedza nas 677 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik od 22.08.2008 r.

04495513
DzisiajDzisiaj3600
WczorajWczoraj4159
TydzieńTydzień7759
MiesiącMiesiąc52806
WszystkieWszystkie4495513
Twoje IP 54.162.171.242

Wyślij plik na skrzynkę

Wypełnij e-wniosek

Krajowa Mapa Zagrożeń

Uzyskaj profil zaufany

Zarządzaj firmą

Google+