Archiwum
Dożynki Gminno-Parafialne Sawin 2018
Dożynki Gminno-Parafialne Sawin 2018
Dożynki Gminno-Parafialne Sawin 2018
Dożynki Gminno-Parafialne Sawin 2018
Dożynki Gminno-Parafialne Sawin 2018
Dożynki Gminno-Parafialne Sawin 2018
Dożynki Gminno-Parafialne Sawin 2018
Dożynki Gminno-Parafialne Sawin 2018
Dożynki Gminno-Parafialne Sawin 2018
Dożynki Gminno-Parafialne Sawin 2018
Dożynki Gminno-Parafialne Sawin 2018
Dożynki Gminno-Parafialne Sawin 2018
Dożynki Gminno-Parafialne Sawin 2018
Dożynki Gminno-Parafialne Sawin 2018
Dożynki Gminno-Parafialne Sawin 2018
Dożynki Gminno-Parafialne Sawin 2018
Dożynki Gminno-Parafialne Sawin 2018
Dożynki Gminno-Parafialne Sawin 2018
Dożynki Gminno-Parafialne Sawin 2018
Dożynki Gminno-Parafialne Sawin 2018
Dożynki Gminno-Parafialne Sawin 2018
Dożynki Gminno-Parafialne Sawin 2018

Archiwum

Filtr
 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2006 roku

  OGŁOSZENIE O KONKURSIE

      Dzia?aj?c na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873 z p??n. zm.) W?JT GMINY SAWIN OG?ASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA realizację ZADA? PUBLICZNYCH GMINY W 2006 ROKU.

 • Sprzedaż działki komunalnej Nr 184/3 położonej we wsi Chutcze

  OGŁOSZENIE

      Wójt Gminy Sawin ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki komunalnej Nr 184/3 o pow. 7603 m2 położonej we wsi Chutcze wraz z zabudowaniami. Księga Wieczysta Nr 38770.
      Funkcja nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: teren pod Usługi.
 • Sprzedaż lokali mieszkalnych w stanie surowym

  OGŁOSZENIE

      Wójt Gminy Sawin ogłasza drugi publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych w stanie surowym Nr 7 o pow. 77,00 m2 i Nr 9 o powierzchni 77,30 m2 usytuowanych na II piżtrze w budynku Domu Nauczyciela w Sawinie przy ul. Stodoły 3 obr?b Sawin wraz z przynale?nymi do nich prawami tj. udzia?em wynoszłcym 7700/143850 części dla lokalu Nr 7 i 7730/143850 części dla lokalu Nr 9
  ...
 • Sprzedaż działki Nr 17/7 położonej w ?rednim ?anie

  WYKAZ

      Wójt Gminy Sawin przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu dzia?k? Nr 17/7 o pow. 0.22 ha KW 52379 po?o?on? w ?rednim ?anie obr?b Średni Łan bez zabudowa?.
      Funkcja nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: teren u?ytk?w rolnych.
  Cena wywoławcza:
      Dz. Nr 17/7 - 816 zł (słownie: Osiemset szesna?cie złotych ) - zwolnione z VAT.
 • Najem na okres do 3 lat lokalu u?ytkowego

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU
   
      Wójt Gminy Sawin ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem na okres do 3 lat lokalu u?ytkowego stanowiżcego w?asno?? komunaln? Gminy Sawin,po?o?onego w Sawinie.
      Oznaczenie lokalu:
  Lokal u?ytkowy o powierzchni 26,30m2 usytuowany w budynku przy ul. Rynek 19A.
 • I Rajd ?ladami Powstania Styczniowego

  POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
  ODDZIA? im. KAZIMIERZA JANCZYKOWSKIEGO W ChełmIE
  Urząd MIASTA Chełm
  Wydzia? Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
  STAROSTWO POWIATOWE w ChełmIE
  Wydzia? O?wiaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki
  Urząd GMINY SAWIN
  zapraszaj? na

  I RAJD "?LADAMI POWSTANIA STYCZNIOWEGO"
  16 LISTOPADA 2005 r.

  Informacje i zg?oszenia w biurze Oddzia?u PTTK w
  ...
 • Sprzedaż lokali mieszkalnych w stanie surowym - Dom Nauczyciela w Sawinie

  OGŁOSZENIE

      Wójt Gminy Sawin ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych w stanie surowym Nr 7 o pow. 77,00m2 i Nr 9 o powierzchni 77,3m2 usytuowane na II piżtrze w budynku Domu Nauczyciela w Sawinie przy ul. Stodoły 3 obr?b Sawin wraz z przynale?nymi do nich prawami tj. udzia?em wynoszłcym 7700/143850 części dla lokalu Nr 7 i 7730/143850 części dla lokalu Nr 9 we
  ...
 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

  ZAWIADOMIENIE
  O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

      Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p???. zm.), art. 32, art. 46 ust. 3, art. 46a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p??n. zm.) zawiadamia się, że na wniosek ATEM Polska Sp. z o.o.
  ...
 • Uniewa?nienie procedury przetargowej

  OGŁOSZENIE
   
      Uniewa?nia się procedur? przetargow? w sprawie sprzedaży działki Nr 160 w Hredkowie, poniewa? postępowanie jest obarczone wad?, kt?ra uniemo?liwia zawarcie wa?nej umowy.
      W związku z tym przetarg ogłoszony na dzień 10 listopada nie odbędzie się, a w związku z tym nie należy r?wnie? wnosiż wadium do dnia 04.11.2005 r.
 • Od?nie?anie dr?g gminnych i transportu rolnego na terenie Gminy Sawin w sezonie zimowym 2005/2006

  OGŁOSZENIE
  O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
  (art. 43 ust. 1 ustawy Prawo Zam?wie? Publicznych)

  1. zamawiający: Gmina Sawin, 22-107 Sawin ul.Chutecka 12.
  2. Tryb zam?wienia: przetarg nieograniczony (art. 40 ust. 1 ustawy Prawo Zam?wie? Publicznych Dz. U. z 2004 nr 19, poz. 177 z p??n. zm.).
  3. Spos?b uzyskania specyfikacji istotnych warunk?w zam?wienia: specyfikacj? istotnych warunk?w zam?wienia można odebra?
  ...

 
 

Kontakt

Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
22-107 Sawin
tel./fax 82 567 30 12
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
woj. lubelskie, pow. chełmski

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:30 - 15:30
Wtorek 08:00 - 16:00
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte

Wyszukiwarka

Publikacje do pobrania

Usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Gmina Sawin informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbestjest dotowana na podstawie umowy nr 137/2018/D/OZ z dnia 08.06.2018 r. zawartej
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

Wyślij plik na skrzynkę

Wypełnij e-wniosek

Krajowa Mapa Zagrożeń

Uzyskaj profil zaufany

Zarządzaj firmą

Google+