Archiwum
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Archiwum

Filtr
 • Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudową ujęcia wody

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
  (art. 4a, 39, 40 ust. 1 i 41 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych)

  1. zamawiający: Gmina Sawin, 22-107 Sawin ul. Chutecka 12, tel. (082) 567-30-12, 567-30-92, faks (082) 567-30-12, adres internetowy: www.sawin.pl, www.sawin.biuletyn.net.

  2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 4a i 39 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Dz. U. z
  ...
 • Zmiana pokrycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Wólce Petryłowskiej

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
  (art. 4a, 39, 40 ust. 1 i 41 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych)

  1. zamawiający: Gmina Sawin, 22-107 Sawin ul. Chutecka 12, tel. (082) 567-30-12, 567-30-92, faks (082) 567-30-12, adres internetowy: www.sawin.pl.

  2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 4a i 39 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177
  ...
 • Rozbudowa ujęcia wody w Bukowie Wielkiej wraz z rozbudową sieci wodociągowej

  OGŁOSZENIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
  (art. 4a, 39, 40 ust. 1 i 41ustawy Prawo Zamówie? Publicznych)

  1. zamawiający: Gmina Sawin, 22-107 Sawin ul. Chutecka 12, tel. (082) 567-30-12, 567-30-92, faks (082) 567-30-12, adres internetowy: www.sawin.pl.

  2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 4a i 39 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn.
  ...
 • Dostawa gruntocementu typu B-7,5 na modernizacj? drogi w Malin?wce

  OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
  (art. 4a, 39, 40 ust. 1 i 41 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych)


  1. zamawiający: Gmina Sawin, 22-107 Sawin ul. Chutecka 12, tel. (082) 567-30-12, 567-30-92, faks (082) 567-30-12, adres internetowy: www.sawin.pl.

  2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony (art. 4a i 39 ustawy Prawo Zamówie? Publicznych Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

  3.
  ...
 • Sprzedaż działki Nr 100 położonej w Chutczu

  WYKAZ

  Wójt Gminy Sawin przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu dzia?k? Nr 100 o powierzchni 0,43 ha po?o?on? w obr?bie wsi Chutcze. Księga Wieczysta Nr 51557.

  Funkcja nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: teren użytków rolnych w obszarze Chełmskiego Parku Krajobrazowego oraz u?ytku ekologicznego "Jezioro S?one".

  Cena wywoławcza: warto?? gruntu
  ...
 • Sprzedaż działki Nr 317 położonej w Sawinie

  WYKAZ

  Wójt Gminy Sawin przeznacza do sprzedaży w drodze przetargu dzia?k? Nr 317 o pow. 0,39 ha po?o?on? w Sawinie obr?b Sawin ark. 2. Księga Wieczysta Nr 37149.

  Funkcja nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: teren zabudowy jednorodzinnej i usług, a częściowo dla potrzeb usług zwiżzanych z obs?ug? ruchu przygranicznego i turystycznego.

  Cena wywoławcza
  ...
 • Sprzedaż działki Nr 111 położonej w Bachusie

  WYKAZ

  Wójt Gminy Sawin przeznacza do sprzedaży w trybie przetargu dzia?k? Nr 111 o powierzchni 1,06 ha po?o?on? w obr?bie wsi Bachus. Księga Wieczysta Nr 52145. Funkcja nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: teren użytków rolnych.

  Cena wywoławcza: warto?? gruntu - 6.839 zł, warto?? drzewostanu - 1.459 zł razem - 8.298 zł (słownie: osiem tysięcy
  ...
 • Zaproszenie na szkolenie

  Urząd Gminy Sawin informuje, że w dniu 17 lipca 2006 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej tut. Urzędu Lubelska Izba Rolnica przy wspóźudziale Wójta Gminy Sawin organizuje szkolenie dla rolników, którego tematem b?dzie m.in.:

  - mo?liwo?? skorzystania ze ?rodków PROW jeszcze w 2006 r.,
  - planowane wsparcie finansowe w latach 2007-2013,
  - przyst?pienie do realizacji pakietów w ramach programów rolnośrodowiskowych,
  - Zwyk?a Dobra Praktyka Rolnicza,...

 • Lista kandydat?w spe?niaj?cych wymagania formalne

  Lista kandydatów spe?niaj?cych wymagania formalne na stanowisko dyrektora Gminnego O?rodka Kultury w Sawinie

      Informuj?, że w wyniku wst?pnej selekcji na ww. stanowisko pracy do nast?pnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się nast?puj?cy kandydaci spe?niaj?cy wymagania formalne określone o og?oszeniu:

  1. Dariusz Uhruski, zam. Sajczyce,...
 • Zaproszenie na Noc ?wiżtoja?sk?

  Wójt Gminy Sawin, Regionalne Towarzystwo Gminy Sawin, Gminna Biblioteka Publiczna w Sawinie, Ośrodek Je?dziecko-Hodowlany "?urawiejka" zapraszaj? na VI Plenerow? Noc ?wiżtoja?sk?, która odbędzie się 24 czerwca 2006 r. nad rzek? Lepietuch? w Sawinie. Podczas imprezy nast?pi otwarcie Poleskiego Szlaku Konnego.

  Szczegóźowy program:

Kontakt

Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
22-107 Sawin
tel./fax 82 567 30 12
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
woj. lubelskie, pow. chełmski

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:30 - 15:30
Wtorek 08:00 - 16:00
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte

Wyszukiwarka

Publikacje do pobrania

Wyślij plik na skrzynkę

Wypełnij e-wniosek

Krajowa Mapa Zagrożeń

Uzyskaj profil zaufany

Zarządzaj firmą

Google+