Archiwum
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe
Przebudowa drogi - Czułczyce Małe

Archiwum

Filtr
 • Chro?my pszczo?y przed zatruciem

  WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
  OCHRONY RO?LIN I NASIENNICTWA
  W LUBLINIE
  DELEGATURA W ChełmIE

  KOMUNIKAT z dnia 11 maja 2006 r.

  CHRO?MY PSZCZO?Y PRZED ZATRUCIEM!
   
  Stosuj?c chemiczne ?rodki ochrony ro?lin należy przestrzega? zasad Dobrej Praktyki Ochrony Ro?lin, której naczeln? zasad?
  ...
 • Informacja dla rolnik?w

  ROLNIKU!

  W związku z wej?ciem w ?ycie l kwietnia 2006 roku Rozporzłdzenia Komisji (WE) 181/2006, dotyczłcego wymogów przy stosowaniu nawozów organicznych i dodatków do wzbogacania gleby

  INFORMUJEMY:

  1. Rolnik kupuj?cy polepszacze gleby ma obowiżzek powiadomienia Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego dla miejsca stosowania o zamiarze ich
  ...
 • Ulotka dla hodowc?w utrzymuj?cych ?winie

  HODOWCO ?Wiż PAMiżTAJ!

  Zgodnie z przepisami rozporzłdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2003 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierzłt gospodarskich (Dz. U. 167, póz. 1629 z późn. zm.):

  1. ?winie należy karmiż co najmniej raz dziennie, przy czym ?winiom utrzymywanym grupowo zapewnia się dost?p do paszy w tym samym czasie.

  ...
 • Informacja o wyborze oferty - budowa boiska sportowego w Czułczycach

  Informacja o wyborze oferty
    (na podstawie art. 92 pzp)
   
  Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości  Czułczyce
   
 • Budowa sieci wodociągowej - etap III w ulicy Lubelskiej i Podgrabowej w miejscowości Sawin

  herb logo_zporr logo_ue

  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
  Dzia?anie:
  ...
 • Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Sawin

  herb logo_zporr logo_ue

  Sektorowy Program Operacyjny

  Dzia?anie:
  ...
 • Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w miejscowości Sawin

  herb logo_zporr logo_ue

  Sektorowy Program Operacyjny

  Dzia?anie:
  ...
 • Zawody sportowo-po?arnicze w Sawinie

  W dniu 7 maja 2006 r. na boisku sportowym w Sawinie odby?y się zawody sportowo-po?arnicze, w których wziż?y udzia? Ochotnicze Straże Po?arne z terenu gmin: Wierzbica i Sawin. Startowa?y 32 dru?yny w trzech kategoriach: OSP - 16 dru?yn, MDP dziewczłce - 4 dru?yny, MDP ch?opiżce - 12 dru?yn. W zawodach zwyciż?y?y: OSP Wólka Petryłowska (gm. Sawin), MDP dziewczłca i ch?opcy Wierzbica.

  Organizatorami zawodów byli

  ...
 • Informacja o wyborze oferty - remont dr?g gruntowych zakup ?u?lu, remont przepust?w i nawierzchni

  Informacja o wyborze oferty
    (na podstawie art. 92 pzp)
   
  Remont dróg gruntowych gminnych na terenie Gminy Sawin - zakup ?u?lu, remont przepustów drogowych i remont nawierzchni asfaltowych

 • XXX Sesja Rady Gminy Sawin

  Dnia 24 kwietnia 2006 r. odbyła się XXX Sesja Rady Gminy Sawin. Na sesji podj?to Uchwa?y w nast?puj?cych sprawach:

  1. Uchwa?a Nr XXX/187/2006 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Sawin za 2005 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sawin.

  2.

  ...

 
 

Kontakt

Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
22-107 Sawin
tel./fax 82 567 30 12
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
woj. lubelskie, pow. chełmski

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:30 - 15:30
Wtorek 08:00 - 16:00
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte

Wyszukiwarka

Publikacje do pobrania

Usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Gmina Sawin informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbestjest dotowana na podstawie umowy nr 137/2018/D/OZ z dnia 08.06.2018 r. zawartej
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

 

Wyślij plik na skrzynkę

Wypełnij e-wniosek

Krajowa Mapa Zagrożeń

Uzyskaj profil zaufany

Zarządzaj firmą

Google+