Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2022 r.

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien:

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

ilość ha użytków rolnych * 110 zł

oraz 40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła (wymagane zaświadczenie z ARiMR)

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

gotówką w kasie urzędu gminy (miasta) lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

WAŻNE!!!

Mając na uwadze szybkie i sprawne wypłacanie środków pieniężnych prosimy o wskazywanie numeru rachunku bankowego we wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Pozwoli to na przekazanie  należnego zwrotu producentom rolnym bezpośrednio i niezwłocznie po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa.


Kod QR z bezpośrednim linkiem do powyższego artykułu.