Usuwanie odpadów z folii rolniczych

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

 

 

Dnia 22 marca 2022 roku Gmina Sawin podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Wartość całkowita zadania to 39 200,00 zł ł, z czego dofinansowanie w formie dotacji ze środków NFOŚiGW wynosi 30 000,00 zł. Zainteresowani rolnicy na przełomie lipca i września ubiegłego roku podczas naboru wniosków składali informację o ilości posiadanych odpadów. Na tej podstawie została przeprowadzona inwentaryzacja odpadów. Na terenie gminy Sawin z programu skorzysta min. 45 rolników, a odzyskowi lub unieszkodliwieniu poddanych zostanie około 60 Mg odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Przeprowadzenie zbiórki planuje się w drugim kwartale 2022 r. W wyznaczonym terminie ww. odpady będą odbierane z wyznaczonych miejsc bezpośrednio przez uprawnioną firmę wyłonioną przez Gminę w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty, a następnie odpady zostaną przetransportowane przez tą firmę do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania. W najbliższym czasie wszyscy rolnicy, którzy złożyli oświadczenia o posiadaniu odpadów rolniczych będą informowani o terminie i miejscu zbiórki.


Kod QR z bezpośrednim linkiem do powyższego artykułu.