Ogłoszenie o konkursie

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Ogłoszenie o konkursie
Działając na podstawie art. 13 ust.1 i 2 w związku z art. 11 ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057)
Wójt Gminy Sawin
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 


Kod QR z bezpośrednim linkiem do powyższego artykułu.