Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o przyjmowaniu wniosków o dodatek osłonowy

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie informuje, że od 07.01.2022 r., w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, przyjmuje wnioski o dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy ma zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić je przed ubóstwem energetycznym. Dodatek osłonowy został wprowadzony w ramach tarczy antyinflacyjnej. Świadczenie ma być odpowiedzią na szczególne problemy niektórych gospodarstw domowych związane ze znaczącym wzrostem cen towarów i usług, zwłaszcza cen energii elektrycznej i paliw. Dodatek osłonowy zastąpi dotychczasowy dodatek energetyczny.

Kwota dodatku osłonowego jest uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego. Według zapisów ustawy dodatek osłonowy przysługiwać będzie:

  1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;
  2. osobie, o której mowa w pkt 1, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

W przypadku osób, które przekroczą kryterium dochodowe zastosowany zostanie mechanizm „złotówka za złotówkę”. Dodatek będzie proporcjonalnie zmniejszony.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Dodatek jest wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r.

Jeśli osoba złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpoznania.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być przesłana na adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskaże adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

W gminie Sawin wnioski o dodatek osłonowy będzie przyjmował i rozpatrywał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie.

Wniosek o dodatek osłonowy można złożyć do dnia 31 października 2022 roku:

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 82 567 30 00 w godzinach pracy Ośrodka, tj: poniedziałek, środa, czwartek oraz piątek od 7:30 do 15:30 wtorek od 8:00 do 16:00.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy będzie dostępny w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sawinie przy ul. Chełmska 5 oraz w wersji do pobrania poniżej:


Kod QR z bezpośrednim linkiem do powyższego artykułu.