Aktualności

Zdjęcie z galerii

20200830_dozynki019
20200830_dozynki019
20200830_dozynki007
20200830_dozynki007
20200830_dozynki026
20200830_dozynki026
20200830_dozynki032
20200830_dozynki032
20200830_dozynki023
20200830_dozynki023
20200830_dozynki018
20200830_dozynki018
20200830_dozynki031
20200830_dozynki031
20200830_dozynki029
20200830_dozynki029
20200830_dozynki002
20200830_dozynki002
20200830_dozynki003
20200830_dozynki003
20200830_dozynki011
20200830_dozynki011

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o przyjmowaniu wniosków o dodatek osłonowy

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie informuje, że od 07.01.2022 r., w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, przyjmuje wnioski o dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy ma zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić je przed ubóstwem energetycznym. Dodatek osłonowy został wprowadzony w ramach tarczy antyinflacyjnej. Świadczenie ma być odpowiedzią na szczególne problemy niektórych gospodarstw domowych związane ze znaczącym wzrostem cen towarów i usług, zwłaszcza cen energii elektrycznej i paliw. Dodatek osłonowy zastąpi dotychczasowy dodatek energetyczny.

Kwota dodatku osłonowego jest uzależniona od dochodów gospodarstwa domowego. Według zapisów ustawy dodatek osłonowy przysługiwać będzie:

  1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;
  2. osobie, o której mowa w pkt 1, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

W przypadku osób, które przekroczą kryterium dochodowe zastosowany zostanie mechanizm „złotówka za złotówkę”. Dodatek będzie proporcjonalnie zmniejszony.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Dodatek jest wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r.

Jeśli osoba złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 r. pozostaną bez rozpoznania.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego może być przesłana na adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskaże adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

W gminie Sawin wnioski o dodatek osłonowy będzie przyjmował i rozpatrywał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie.

Wniosek o dodatek osłonowy można złożyć do dnia 31 października 2022 roku:

  • elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego).
  • tradycyjnie (papierowo) w siedzibie Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Sawinie, ul. Chełmska 5, 22-107 Sawin:
    • wrzucając wniosek do urny zlokalizowanej przy drzwiach wejściowych do budynku GOPS Sawin (Pamiętaj: przed wrzuceniem wniosku do specjalnej urny podawczej włóż go do koperty z dopiskiem: dodatek osłonowy);
    • osobiście, wnioski można złożyć bezpośrednio u pracowników GOPS w siedzibie przy ul. Chełmska 5.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 82 567 30 00 w godzinach pracy Ośrodka, tj: poniedziałek, środa, czwartek oraz piątek od 7:30 do 15:30 wtorek od 8:00 do 16:00.

Formularz wniosku o dodatek osłonowy będzie dostępny w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sawinie przy ul. Chełmska 5 oraz w wersji do pobrania poniżej:

Gmina Sawin informuje, że realizacja zadania pn.
Usuwanie wyrobów zawierających azbest

jest dotowana na podstawie umowy nr 078/2022/D/OZ z dnia 14.07.2022 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Kontakt

Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
22-107 Sawin
tel. (82) 567 30 12
fax. (82) 545 97 14
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
woj. lubelskie, pow. chełmski

Dostepność

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:30 - 15:30
Wtorek 08.00 - 16.00
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte

Wyszukiwarka

Planowane wyłączenia

Projekty

Publikacje do pobrania

Wyślij plik na skrzynkę

Wypełnij e-wniosek

Krajowa Mapa Zagrożeń

Uzyskaj profil zaufany

Zarządzaj firmą

Google+