Zawiadomienie o zmianie stawek opłaty za odpady

Ocena użytkowników:  / 1
SłabyŚwietny 

Wójt Gminy Sawin zawiadamia, że od dnia 1 stycznia 2022 roku będą obowiązywać nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

Z dniem 1 stycznia 2022 r. zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1,20 zł od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczonej od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Zwolnienie dotyczy wyłącznie właścicieli nieruchomości, dokonujących kompostowania bioodpadów, którzy w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym złożyli informację dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów.

Nowy wzór deklaracji śmieciowej do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy Sawin w zakładce Gospodarka Odpadami lub w siedzibie Urzędu Gminy pokój Nr 209.


Kod QR z bezpośrednim linkiem do powyższego artykułu.