Komunikat KOWR Lublin - fundusze promocji oraz kwartalne deklaracje

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie informuje, że zgodnie z ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2021 r. poz. 43, z późn. zm.), do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusze promocji oraz do składania kwartalnych deklaracji zobowiązani są:

Przedsiębiorcy zgodnie z w/w ustawą o funduszach promocji produktów rolnospożywczych składają deklarację do Dyrektora Generalnego KOWR za pośrednictwem Oddziału Terenowego KOWR właściwego terytorialnie dla siedziby przedsiębiorcy po zakończeniu kwartału, którego dotyczy, lecz nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Wraz ze złożeniem deklaracji przedsiębiorca powinien dokonać wpłaty kwoty naliczonej na rachunek bankowy danego funduszu wskazanego w deklaracji.


Kod QR z bezpośrednim linkiem do powyższego artykułu.