Zaproszenie na XX sesję Rady Gminy Sawin

Ocena użytkowników:  / 2
SłabyŚwietny 

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XX sesji Rady Gminy Sawin, która odbędzie się w dniu 25 września 2020 r. (piątek) o godz. 10:30. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy Sawin o bieżącej działalności w okresie między sesjami.
 4. Przyjęcie protokołu nr XIX z sesji Rady Gminy.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. likwidacji aglomeracji Sawin;
  2. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin;
  3. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin- jednostka strukturalna „A”;
  4. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin;
  5. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin;
  6. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin – jednostka strukturalna „A”;
  7. w zakresie przyjęcia zarządzania drogą powiatową nr 1717L celem opracowania dokumentacji projektowej;
  8. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenie stawek tej opłaty;
  9. uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Sawin na lata 2021-2025;
  10. zmian w budżecie gminy na 2020 rok;
  11. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2023;
  12. przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Sawin przed upływem kadencji.
 6. Wolne wnioski, sprawy różne i zakończenie obrad sesji Rady Gminy Sawin.

Kod QR z bezpośrednim linkiem do powyższego artykułu.