Zaproszenie na XIX sesję Rady Gminy Sawin

Ocena użytkowników:  / 2
SłabyŚwietny 

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach XIX sesji Rady Gminy Sawin, która odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2020 r. (czwartek) o godz. 13:00. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Wójta Gminy Sawin o bieżącej działalności w okresie między sesjami.
 4. Przyjęcie protokołów nr XVII i XVIII
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Sawin w roku szkolnym 2020/2021;
 6. Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy.
  1. przedstawienie Raportu o stanie gminy;
  2. debata nad Raportem o stanie gminy;
  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
  1. przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego;
  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
  3. przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie absolutorium;
  4. dyskusja;
  5. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta Gminy Sawin z wykonania budżetu za 2019 rok;
  6. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 8. Wolne wnioski, sprawy różne i zakończenie obrad sesji Rady Gminy Sawin.

Kod QR z bezpośrednim linkiem do powyższego artykułu.