Komunikat GOPS

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sawinie informuje, że od 03.08.2020 r. do 30.09.2020 r. będą wydawane skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2020.

Pomoc ta może być przyznana osobom i rodzinom najbardziej potrzebującym, spełniających kryteria POPŻ znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, tj. spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj.:

Skierowania będą wydawane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Chełmska 5.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: (82)567-30-00, 793 800 751.


Kod QR z bezpośrednim linkiem do powyższego artykułu.