Zaproszenie na IX sesję Rady Gminy Sawin

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Zapraszam do wzięcia udziału w obradach IX sesji Rady Gminy Sawin, która odbędzie się w dniu 19 września 2019 r. (czwartek) o godz. 10:00. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sawin.

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 1. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z VIII sesji.
 3. Informacja Wójta o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sawin za I półrocze 2019 r.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Gminy Sawin (Malinówka, Bukowa Wielka, Serniawy);
  2. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Gminy Sawin (Czułczyce Duże);
  3. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sawin;
  4. zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników;
  5. przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
  6. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Sawin oraz przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego;
  7. stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Sawinie w Zespole Szkół w Sawinie;
  8. zmian w budżecie gminy na 2019 rok;,
 5. Wolne wnioski, sprawy różne i zakończenie obrad sesji Rady Gminy Sawin.

Kod QR z bezpośrednim linkiem do powyższego artykułu.