Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 43 o wyborze członków do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

OBWIESZCZENIE

Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 43
w Sawinie
z dnia 5 lipca 2019 r.


Na podstawie § 14 ust.3 Uchwały Nr 1/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 43 w Sawinie zawiadamia członków Lubelskiej Izby Rolniczej, że w okręgu wyborczym Nr 43 w Sawinie w wyborach do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej zgłoszona liczba kandydatów jest równa liczbie mandatów wybieranych w/w okręgu wyborczym. Wobec powyższego głosowania się nie przeprowadza a za wybranych członków Rady Powiatowej Okręgowa Komisja Wyborcza uznaje zarejestrowanych kandydatów:


  1. BISKO KONRAD, zam. Łukówek
    (nazwisko, imiona, miejsce zamieszkania)
  2. KOŁODZIEJCZYK ZENON, zam. Łukówek
    (nazwisko, imiona, miejsce zamieszkania)

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej


Kod QR z bezpośrednim linkiem do powyższego artykułu.