Aktualności
Gminny Dzień Kobiet - 10 marca 2019 r.
Gminny Dzień Kobiet - 10 marca 2019 r.
Gminny Dzień Kobiet - 10 marca 2019 r.
Gminny Dzień Kobiet - 10 marca 2019 r.
Gminny Dzień Kobiet - 10 marca 2019 r.
Gminny Dzień Kobiet - 10 marca 2019 r.
Gminny Dzień Kobiet - 10 marca 2019 r.
Gminny Dzień Kobiet - 10 marca 2019 r.
Gminny Dzień Kobiet - 10 marca 2019 r.
Gminny Dzień Kobiet - 10 marca 2019 r.
Gminny Dzień Kobiet - 10 marca 2019 r.
Gminny Dzień Kobiet - 10 marca 2019 r.
Gminny Dzień Kobiet - 10 marca 2019 r.
Gminny Dzień Kobiet - 10 marca 2019 r.
Gminny Dzień Kobiet - 10 marca 2019 r.
Gminny Dzień Kobiet - 10 marca 2019 r.
Gminny Dzień Kobiet - 10 marca 2019 r.
Gminny Dzień Kobiet - 10 marca 2019 r.
Gminny Dzień Kobiet - 10 marca 2019 r.
Gminny Dzień Kobiet - 10 marca 2019 r.
Gminny Dzień Kobiet - 10 marca 2019 r.
Gminny Dzień Kobiet - 10 marca 2019 r.

Zwyczajne Ogólne Zebranie Członków Spółki

Ocena użytkowników:  / 0

Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Sawin
 

zwołuje

Zwyczajne Ogólne Zebranie Członków Spółki

na dzień 9 marca 2019 r. ( sobota ) o godzinie 16.00

w budynku przy ul. Chuteckiej 7 w Sawinie (Biuro Zarządu Spółki)

 

Proponowany porządek zebrania:

 1. Przywitanie zebranych.

 2. Wybór komisji skrutacyjnej.

 3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.

 4. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 5. Przedstawienie proponowanego porządku zebrania.

 6. Propozycje członków Spółki do proponowanego porządku zebrania.

 7. Zatwierdzenie porządku zebrania.

 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki za 2018 r.

 9. Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

 11. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 12. Plany pracy Zarządu i finansowy na 2019 r.

 13. Udzielenie absolutorium dla Zarządu Spółki za rok sprawozdawczy.

 14. Wybór Zarządu Spółki.

 15. Wybór Komisji Rewizyjnej.

 16. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • ustalenie wysokości czynszu dzierżawnego za 1 ha użytków rolnych Spółki dla jej członków,

  • ustalenie wysokości czynszu dzierżawnego za 1 ha użytków rolnych Spółki dla osób nie będących członkami Spółki,

  • w sprawie remontu dalszej części drogi osiedlowej działka nr 114/103,

  • wyregulowania studzienek kanalizacyjnych do wysokości niwelety utwardzonej drogi działka nr 114/103,

  • wsparcia finansowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sawinie na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego,

  • wsparcia finansowego dla Zespołu Tańca Nowoczesnego “Krejz” na zakup materiałów dekoracyjnych oraz sprzętu nagłaśniającego,

  • przyjęcie planu pracy na 2019 r.

  • przyjęcie planu finansowego na 2019 r.

 17. Dyskusja.

 18. Wolne wnioski i zakończenie zebrania.


 

Jeżeli na zebraniu w pierwszym terminie będzie obecnych mniej niż połowa wszystkich członków Spółki, drugie zebranie odbędzie się z tym samym porządkiem obrad

w dniu 17 marca 2019 r (niedziela) o godz. 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sawinie ul. Rynek


 

Uchwały Ogólnego Zebrania Członków Spółki zwołanego w drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych na zebraniu.


 

Powyższa informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminy Sawin www.sawin.pl oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych określonych przez Statut Spółki.

Kontakt

Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
22-107 Sawin
tel./fax 82 567 30 12
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
woj. lubelskie, pow. chełmski

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:30 - 15:30
Wtorek 08.00 - 16.00
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte

Wyszukiwarka

Zamieszczono w związku z przesłaną petycją.

Publikacje do pobrania

Wyślij plik na skrzynkę

Wypełnij e-wniosek

Krajowa Mapa Zagrożeń

Uzyskaj profil zaufany

Zarządzaj firmą

Google+