Aktualności
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Zwyczajne Ogólne Zebranie Członków Spółki

Ocena użytkowników:  / 0

Zarząd Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej wsi Sawin
 

zwołuje

Zwyczajne Ogólne Zebranie Członków Spółki

na dzień 9 marca 2019 r. ( sobota ) o godzinie 16.00

w budynku przy ul. Chuteckiej 7 w Sawinie (Biuro Zarządu Spółki)

 

Proponowany porządek zebrania:

 1. Przywitanie zebranych.

 2. Wybór komisji skrutacyjnej.

 3. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.

 4. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 5. Przedstawienie proponowanego porządku zebrania.

 6. Propozycje członków Spółki do proponowanego porządku zebrania.

 7. Zatwierdzenie porządku zebrania.

 8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki za 2018 r.

 9. Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

 11. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 12. Plany pracy Zarządu i finansowy na 2019 r.

 13. Udzielenie absolutorium dla Zarządu Spółki za rok sprawozdawczy.

 14. Wybór Zarządu Spółki.

 15. Wybór Komisji Rewizyjnej.

 16. Podjęcie uchwał w sprawie:

  • ustalenie wysokości czynszu dzierżawnego za 1 ha użytków rolnych Spółki dla jej członków,

  • ustalenie wysokości czynszu dzierżawnego za 1 ha użytków rolnych Spółki dla osób nie będących członkami Spółki,

  • w sprawie remontu dalszej części drogi osiedlowej działka nr 114/103,

  • wyregulowania studzienek kanalizacyjnych do wysokości niwelety utwardzonej drogi działka nr 114/103,

  • wsparcia finansowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sawinie na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego,

  • wsparcia finansowego dla Zespołu Tańca Nowoczesnego “Krejz” na zakup materiałów dekoracyjnych oraz sprzętu nagłaśniającego,

  • przyjęcie planu pracy na 2019 r.

  • przyjęcie planu finansowego na 2019 r.

 17. Dyskusja.

 18. Wolne wnioski i zakończenie zebrania.


 

Jeżeli na zebraniu w pierwszym terminie będzie obecnych mniej niż połowa wszystkich członków Spółki, drugie zebranie odbędzie się z tym samym porządkiem obrad

w dniu 17 marca 2019 r (niedziela) o godz. 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sawinie ul. Rynek


 

Uchwały Ogólnego Zebrania Członków Spółki zwołanego w drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków obecnych na zebraniu.


 

Powyższa informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej Gminy Sawin www.sawin.pl oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych określonych przez Statut Spółki.

Kontakt

Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
22-107 Sawin
tel./fax 82 567 30 12
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
woj. lubelskie, pow. chełmski

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:30 - 15:30
Wtorek 08.00 - 16.00
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte

Wyszukiwarka

Publikacje do pobrania

Wyślij plik na skrzynkę

Wypełnij e-wniosek

Krajowa Mapa Zagrożeń

Uzyskaj profil zaufany

Zarządzaj firmą

Google+