Zarządzenie nr 12/2019 Wójta Gminy Sawin z dnia 6 lutego 2019 r.

Ocena użytkowników:  / 0

Zarządzenie nr 12/2019

Wójta Gminy Sawin

z dnia 6 lutego 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zwołania zebrań wiejskich oraz wyborów sołtysów i członków rad sołeckich

 

Na podstawie art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2018 r. poz.994) oraz rozdziału 2 i 3 Statutów Sołectw, zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

W Zarządzeniu nr 11/2019 Wójta Gminy Sawin z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich oraz wyborów sołtysów i członków rad sołeckich wprowadza się w załączniku następujące zmiany:

 

  1. Termin zebrania wiejskiego w sołectwie Sawin na dzień 17.02.2019 r. godzina 13.30.

  2. Termin zebrania wiejskiego w sołectwie Bachus na dzień 06.03.2019 r. godzina 14.00.

  3. Termin zebrania wiejskiego w sołectwie Chutcze na dzień 06.03.2019 r. godzina 16.00.

 

§ 2

 

Pozostałe zapisy Zarządzenia pozostają bez zmian.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wójt Gminy Sawin                      

Dariusz Ćwir                          

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2019

Wójta Gminy Sawin

z dnia 6 lutego 2019 r.

 

Sołectwo

Data

Godz.

Pracownik odpowiedzialny

/Imię i Nazwisko/

Przewodniczący zebrania

Bachus

06.03.2019

14.00

Monika Suchoń

Agata Suchoń

Bukowa Mała

22.02.2019

16.00

Edyta Pakuła

Agata Suchoń

Bukowa Wielka

12.02.2019

14.00

Anna Dobrowolska

Agata Suchoń

Chutcze

06.03.2019

16.00

Monika Suchoń

Agata Suchoń

Czułczyce

24.02.2019

15.00

Katarzyna Czupryńska-Gaj

Agata Suchoń

Czułczyce Kolonia

20.02.2019

15.00

Magdalena Zbarachewicz

Agata Suchoń

Czułczyce Małe

19.02.2019

12.00

Szczepan Misiura

Agata Suchoń

Jagodne

07.03.2019

14.00

Katarzyna Czupryńska-Gaj

Agata Suchoń

Krobonosz

27.02.2019

14.00

Szczepan Misiura

Agata Suchoń

Łowcza

14.02.2019

16.00

Monika Krawczuk

Agata Suchoń

Łukówek

22.02.2019

13.30

Edyta Pakuła

Agata Suchoń

Malinówka

26.02.2019

16.00

Danuta Kiszowara

Agata Suchoń

Petryłów

18.02.2019

13.30

Katarzyna Sidoruk

Agata Suchoń

Podpakule, Tomaszówka

14.02.2019

14.00

Monika Krawczuk

Agata Suchoń

Radzanów

26.02.2019

14.00

Danuta Kiszowara

Agata Suchoń

Sajczyce

20.02.2019

13.30

Magdalena Zbarachewicz

Agata Suchoń

Sawin

17.02.2019

13.30

Irena

Szpakowska-Grzeluk

Agata Suchoń

Serniawy

18.02.2019

15.00

Katarzyna Sidoruk

Agata Suchoń

Średni Łan

12.02.2019

16.30

Anna Dobrowolska

Agata Suchoń

 

Załączniki:
Pobierz plik (20190206115039291.pdf)Zarządzenie nr 12419 kB
Pobierz plik (zarzdzenie 11.pdf)Zarządzenie nr 11550 kB

Kod QR z bezpośrednim linkiem do powyższego artykułu.