Aktualności
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę
100 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Wnioski 500+

Ocena użytkowników:  / 0
SłabyŚwietny 

Przypominamy, że wnioski 500+ składane w okresie świadczeniowym 2017/2018 realizowane będą do 30 września 2018 r. Oznacza to, że aby pobierać świadczenie wychowawcze od 1 października 2018 r. należy ponownie złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sawinie, ul. Chełmska 5. Zgodnie z art. 21 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na okres 2018/2019 przyjmowane są od 1 lipca w formie elektronicznej a od 1 sierpnia 2018 r w formie papierowej.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2018 r. następuje do dnia 31 października 2018r. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 października 2018 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2018 r. następuje do dnia 30 listopada 2018 r.

Rokiem bazowym do obliczenia kryterium dochodowego (przy ubieganiu się na pierwsze dziecko) jest rok 2017. Kryterium dochodowe przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko wynosi - 800 zł, a jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 1 200,00 zł. Rodziny, w których członek rodziny przebywa poza granicami RP, składają wniosek w Wydziale Świadczeń Wychowawczych, a organ przekaże dokumentację według właściwości do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, celem ustalenia prawa do stosownego świadczenia.

W celu ubiegania się o świadczenia wychowawcze należy przedłożyć:
• prawomocny wyrok sądu w zakresie orzeczenia alimentów, rozwodu, separacji,
• orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka,
• zaświadczenie/oświadczenie o wysokości pobranego stypendium szkolnego przez 
dziecko w roku 2017,
• zaświadczenie od komornika /oświadczenie o wypłacanych alimentach w roku 2017,
• zmiany dochodowe po roku 2017 należy zgłosić i przedłożyć odpowiednio: umowę o: pracę, zlecenie, dzieło, oświadczenie o uzyskaniu prawa do: stypendium doktoranckiego, zasiłku lub stypendium dla osób bezrobotnych, renty lub emerytury, renty rodzinnej lub renty socjalnej, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, wraz z zaświadczeniem/oświadczeniem o wynagrodzeniu/dochodzie za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

Osoby, których dotyczy procedura utraty dochodu za rok 2017, przedkładają: świadectwo pracy, umowę zlecenie oraz PIT 11 lub inny dokument za rok 2017.

 

 
 

Kontakt

Urząd Gminy Sawin
ul. Chutecka 12
22-107 Sawin
tel./fax 82 567 30 12
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
woj. lubelskie, pow. chełmski

Godziny pracy:

Poniedziałek 07:30 - 15:30
Wtorek 08:00 - 16:00
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 15:30
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte

Wyszukiwarka

Publikacje do pobrania

Wyślij plik na skrzynkę

Wypełnij e-wniosek

Krajowa Mapa Zagrożeń

Uzyskaj profil zaufany

Zarządzaj firmą

Google+